JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Wijkpark Water

Water is een belangrijk thema in heel Klapwijk, zo ook in het wijkpark. Het wijkpark
wordt voorzien van een Urban Waterbuffer waarin regenwater uit de omliggende
buurten wordt verzameld om te hergebruiken in droge periodes. Voor dit systeem zijn
er verschillende onderdelen nodig die een prominente plek hebben gekregen in de
wijk.