JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Urban Waterbuffer

Klapwijk is flink verzakt sinds de aanleg zo’n 30 jaar geleden. De gemeente wil verder verzakkingen tegen gaan en kiest voor een innovatieve oplossing: de Urban Waterbuffer.

Verzakkingen in Klapwijk worden veroorzaakt door wisselende grondwaterstanden en verdroging van veenlagen in de ondergrond. De grondwaterstand moet dus jaarrond stabiel gehouden worden. Een Urban Waterbuffer (ondergrondse wateropslag) zorgt ervoor dat een overschot aan regenwater in natte periodes wordt opgeslagen in de diepe zandlagen. In tijden van droogte wordt dit water gebruikt om de grondwaterstand op peil te houden. De grondwaterstand komt daarbij niet hoger te liggen dan in de huidige situatie. Het doel is dus vooral om de lage grondwaterstanden in droge zomers te voorkomen.

De Urban Waterbuffer

In het Wijkpark van Klapwijk zal de eerste Urban Waterbuffer in onze gemeente worden aangelegd. Daarna zullen er op twee andere plekken in de wijk kleinere Urban waterbuffers komen. Voor de aanleg van de Urban Waterbuffer heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van het Delftse watertechnologie bedrijf Field Factors.

Hoe werkt de Urban Waterbuffer in het Wijkpark?

De Urban Waterbuffer in het Wijkpark van Klapwijk slaat afstromend hemelwater uit de omringende straten en overtollig grondwater op, zodat het grondwater in droge perioden kan worden aangevuld.
De werking van de Urban Waterbuffer is onderstaande vijf stappen weergegeven:

1. Regenwater stroomt niet meer naar het riool of het oppervlaktewater, maar stroomt af naar de wadi’s in het Wijkpark. Het overtollige grondwater wordt opgevangen in een drainage-transport riool (DT-riool);
2. Het water uit de wadi’s en het DT-riool wordt tijdelijk vastgehouden in de vijvers van het Wijkpark;
3. Het water uit de vijvers wordt via een biofilter gezuiverd;
4. Het gezuiverde water wordt via een infiltratiebron opgeslagen in een ‘aquifer’ 15 tot 35 meter diep in de grond. Een aquife is goed doorlatende zandlaag. Daar ontstaat een natuurlijke zoetwaterbel;
5. Tijdens droge perioden wordt het opgeslagen water uit de gecreëerde waterbel in de aquifer omhoog gepompt om het grondwater via de vijvers en het DT-riool aan te vullen en zo stabiel te houden.

  1. Urban Waterbuffer
  2. Veld
  3. Speelveld
  4. Speelheuvel
  5. Plein Vrouwenrecht
  6. Bosplek
  7. Plein Anne Franklaan

Wijkpark

Het ontwerp voor het Wijkpark is afgerond! De uitgangspunten uit de visie, uw reacties tijdens het buurtgesprek en wensen en ideeën van kinderen van de Mariaschool zijn input geweest voor een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp presenteerden wij u vorige zomer met visualisatieborden in het park en een ontwerptekening op onze website. U had de mogelijkheid te reageren op dit ontwerp. Aan de hand van de binnengekomen reacties is het ontwerp op sommige punten aangepast. De vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen hebben we op een rijtje gezet en beantwoord. Deze kunt u HIER vinden.

Het college heeft dit aangepaste ontwerp van de zomer vastgesteld, waardoor het ontwerp voor het Wijkpark nu definitief is.

Laatste wijzigingen in het ontwerp

Leeswijzer
Het definitieve ontwerp bestaat uit ontwerptekeningen met visualisaties en een toelichting (deze weergave is een sfeerimpressie en kan afwijken van de werkelijkheid).

Op de kaart hiernaast kunt u de tekeningen bekijken. Onder het kopje ‘Uitgangspunten’ leest u aan welke randvoorwaarden het ontwerp diende te voldoen en welke klimaatbestendige toepassingen zijn genomen, zoals de Urban Waterbuffer.  

De andere tabbladen geven u per thema een goede weergave van het nieuwe Wijkpark. Hier vindt u een legenda waarmee duidelijk wordt hoe het nieuwe park wordt ingericht.

De uitvoering
De voorbereidingen voor de aanleg van het wijkpark zijn in volle gang. Zo worden verschillende ecologische en archeologische onderzoeken uitgevoerd. Samen met onze bouwteampartner Gebr. Van Kessel zijn we druk bezig om het definitieve ontwerp verder uit te werken tot een technisch ontwerp, zodat de uitvoering van het nieuwe wijkpark in 2022 kan starten! 

legenda-so-buurtpark.jpg