JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Sport & Spel

De nieuwe inrichting sluit ook aan op de wens vanuit de omwonenden voor meer sport
en spelvoorzieningen, zoder dat deze heel dominant aanwezig zijn in het park.