JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Plein Anne Franklaan
  2. Veld
  3. Speelheuvel
  4. Speelveld
  5. Bosplek
  6. Plein Vrouwenrecht

Ontwerp

Het vernieuwde wijkpark bouwt voort op de ruimtelijke opzet van het bestaande park. De kenmerkende ‘rode draad’ door het park is omgevormd tot een vloeiender pad dat samen met de aansluitende paden uitnodigt tot een ommetje door het park. Met enkele toevoegingen in de padenstructuur kan er zelfs een sportief rondje park worden gecreëerd van ca. 400 meter. De uiteinden van het hoofdpad worden gekenmerkt door het bestaande muurtje aan het Vrouwenrecht en een muurtje rond de vernieuwde waterpartij aan de Anne Franklaan.

Aan het hoofdpad liggen verschillende kamers die samen voldoende ruimte bieden aan een grootschalig wijkfeest, maar wel zorgen voor meer beslotenheid gedurende de rest van het jaar. Het plein aan het Vrouwenrecht behoudt zijn functie als ontmoetingsplek en vormt de locatie voor de Urban Waterbuffer. Daarnaast blijft er ruimte voor minimaal drie marktkramen. Twee kleinere plekken, één in het ‘bos’ en één in de boomgaard, voorzien in extra ontmoetingsplekken en zijn voorzien van een wijkbank. De grotere weides bieden de ruimte voor ongeorganiseerde sport en spel mogelijkheden. Door verschil in maaibeheer ontstaat er een eenvoudige begrenzing naar het naastgelegen bloem- en kruidenrijke gras. De heuvel centraal in het park functioneert enerzijds als amfitheater naar de grote weide, maar biedt ook de mogelijkheid voor een actievere route door het park en huisvest een avontuurlijke speelplek.

De bosschages ten noorden van het hoofdpad worden drastisch gesnoeid en er worden delen open gekapt. Enkele mooie solitaire bomen en clumbs worden hierbij gespaard en op bepaalde plekken aangevuld met aantrekkelijke onderbeplanting. Met de aanvulling van gestrooide bomen, op en tussen de weides, ontstaan er meer gradiënten in open-dicht en zon-schaduw. Vruchtdragende bomen in het midden van het parkeren fungeren als een gestrooide boomgaard. Ter plaatse van de speelplekken worden notenbomen aangeplant.

De wadi om het park functioneert als grens met de straat en een geeft het park een open aanblik. Daarnaast verzamelt deze wadi het regenwater uit de omgeving en laat dit infiltreren in de bodem of voert het af naar de Urban Waterbuffer op het plein. Parkeerkoffers aan weerszijden van het park voorzien in de benodigde parkeerplekken en zorgen voor een gelijke verdeling. 

De verlichting in het wijkpark is in lijn met de verlichting van de hele wijk. Het hoofdpad, de pleinen en de 2 verharde secundaire paden worden verlicht met lichtmasten waardoor het park altijd goed verlicht is. De overige paden en ontmoetingsplekken worden met bolderarmaturen aangelicht.
Met uitzondering van het speelveld en de speelheuvel zijn honden (aangelijnd) toegestaan in het park en geldt een opruimplicht.

themakaarten-v3.jpg