JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Ontmoeten

De nieuwe inrichting verdeelt het park in meerdere kamers waarbinnen verschillende
vormen van ontmoeting mogelijk zijn. Hierbij blijft het huidige gebruik – onder andere
de marktkramen aan het Vrouwenrecht en het jaarlijkse wijkfeest – mogelijk, maar
ontstaan er extra plekken voor ontmoeten, sport en spel.