JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Veld
  2. Speelveld
  3. Speelheuvel
  4. Plein Vrouwenrecht
  5. Bosplek
  6. Plein Anne Franklaan

Wijkpark

Beste bewoner van Klapwijk,

Hierbij presenteren wij u een eerste ontwerp van het Wijkpark. Uitgangspunten uit de visie en uw reacties via de website en tijdens het buurtgesprek afgelopen winterperiode zijn hiervoor input geweest. Ook hebben kinderen van de Mariaschool meegedacht over het Wijkpark.

Leeswijzer
In het hoofdstuk ‘Uitgangspunten’ leest u achtergrondinformatie over het park: een beschrijving van het huidige park en het afvoeren van regenwater uit de omliggende straten naar de Urban Waterbuffer. Meer informatie over de Urban Waterbuffer vindt u hier.

In het hoofdstuk ‘Ontwerp’ vindt u uitleg over het ontwerp en detailtekeningen. Naast het ‘platte’ ontwerp op deze website, zijn er ook visualisaties gemaakt om de nieuwe situatie nog beter te laten zien. Deze ziet u als u op het cameraatje klikt.

Reactie
We zijn benieuwd wat u er van vindt! Uw reactie kunt u voor 17 augustus geven via de knop ‘Reageren’.

legenda-so-buurtpark.jpg