JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Urban Waterbuffer
  2. Veld
  3. Speelveld
  4. Speelheuvel
  5. Plein Vrouwenrecht
  6. Bosplek
  7. Plein Anne Franklaan

Wijkpark

Het ontwerp voor het Wijkpark is afgerond! De uitgangspunten uit de visie, uw reacties tijdens het buurtgesprek en wensen en ideeën van kinderen van de Mariaschool zijn input geweest voor een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp presenteerden wij u vorige zomer met visualisatieborden in het park en een ontwerptekening op onze website. U had de mogelijkheid te reageren op dit ontwerp. Aan de hand van de binnengekomen reacties is het ontwerp op sommige punten aangepast. De vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen hebben we op een rijtje gezet en beantwoord. Deze kunt u HIER vinden.

Het college heeft dit aangepaste ontwerp van de zomer vastgesteld, waardoor het ontwerp voor het Wijkpark nu definitief is.

Laatste wijzigingen in het ontwerp

Leeswijzer
Het definitieve ontwerp bestaat uit ontwerptekeningen met visualisaties en een toelichting (deze weergave is een sfeerimpressie en kan afwijken van de werkelijkheid).

Op de kaart hiernaast kunt u de tekeningen bekijken. Onder het kopje ‘Uitgangspunten’ leest u aan welke randvoorwaarden het ontwerp diende te voldoen en welke klimaatbestendige toepassingen zijn genomen, zoals de Urban Waterbuffer.  

De andere tabbladen geven u per thema een goede weergave van het nieuwe Wijkpark. Hier vindt u een legenda waarmee duidelijk wordt hoe het nieuwe park wordt ingericht.

De uitvoering
De voorbereidingen voor de aanleg van het wijkpark zijn in volle gang. Zo worden verschillende ecologische en archeologische onderzoeken uitgevoerd. Samen met onze bouwteampartner Gebr. Van Kessel zijn we druk bezig om het definitieve ontwerp verder uit te werken tot een technisch ontwerp, zodat de uitvoering van het nieuwe wijkpark in 2022 kan starten! 

legenda-so-buurtpark.jpg