JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Welkom

Beste bewoner van Klapwijk,

Met gepaste trots presenteer ik u de visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk! Ik ben trots op het eindresultaat: een digitaal stuk in heldere taal en met veel beelden. Dit is onze leidraad voor de komende jaren rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Zo krijgt u een idee van de ambities van de gemeente en het vormt voor ons de basis voor het ontwerpen van uw straat en buurt.

Ik ben met name trots op de totstandkoming van deze visie. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en drinkwaterbedrijf Dunea zijn we in september 2017 gestart met wijkgesprekken. We hebben met u en uw buren gesproken over wat waardevol is in de wijk en wat beter kan. En gevraagd wie over de visie mee wil denken in een werkgroep. Deze werkgroep is gestart met 30 wijkbewoners, later is dat uitgegroeid tot 60! Met deze werkgroep hebben we uw wensen besproken, kennisavonden over water, riolering, groen, ecologie en verkeer georganiseerd. De ene keer presenteerde een wijkbewoner, de volgende keer iemand van het hoogheemraadschap of een collega van de gemeente. Dat waren waardevolle en vooral leuke avonden! De informatie die we tijdens die avonden ophaalden heeft Feddes|Olthof gecombineerd met de informatie uit de enquête van het najaar 2018. Daarnaast zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de verplantbaarheid van bomen en de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de wijk. Er is bekeken hoe de wijk in elkaar steekt, welke ambities de verschillende partijen hebben en welke kansen er liggen. Dat alles bij elkaar heeft geleid tot een visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk.

Graag nodig ik u uit om te lezen, te bladeren en te kijken. En te doen! Want er staan leuke suggesties voor u als bewoner in. Praat erover met uw buren, zo kunnen mooie initiatieven ontstaan! We zijn benieuwd… En wij gaan door met de volgende stap: in 2019 willen we voor fase 1 tot een ontwerp komen. Samen met u. Tot snel!

Ilona Jense-van Haarst

Wethouder Beheer Openbare Ruimte

  1. Wat kan ik als bewoner verwachten?
  2. Wat kan ik in de visie vinden?
  3. Wat staat in de achtergrondinformatie?
  4. Welkom
  5. Klimaatbestendig, wat houdt dat in?
  6. De gemeente heeft plannen met Klapwijk!
  7. Wat kan ik doen op deze website?

Start