JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur

De verzakkingen van de afgelopen dertig jaar hebben ook invloed op het ondergrondse kabel- en leidingenwerk, zoals het riool. Reden voor de gemeente om dit de komende jaren te gaan vervangen.

Om de riolering te kunnen vervangen gaat de hele wijk (gefaseerd) op de schop. Dit biedt kansen voor het herinrichten van de openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Er gaat de komende jaren veel veranderen in het ondergrondse kabel- en leidingenwerk. Sommige ontwikkelingen zijn concreet, andere nog niet. Alle toekomstige ontwikkelingen vragen om een goed doordachte visie op boven- en ondergrond, zodat we daar flexibel op kunnen inspelen.

Aanpak:

 • We ordenen en bundelen kabels en leidingen, zodat deze in de toekomst makkelijk aan te passen zijn.
 • We stemmen de bovengrond af met de ondergrond: houden rekening met (bestaande) bomen, creëren ruimte voor water en koppelen waar mogelijk voorzieningen aan elkaar.
 • We trekken samen op: we betrekken de nutsbedrijven nu al betrekken om de inrichting goed af te stemmen.
 • We voorkomen onnodige hinder en zorgen voor een goede bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

doorsnede-infra-nieuw.png

Voorbeeldaanpak voor een nieuwe ondergrondse infrastructuur. Klik op de afbeelding op te vergroten.

 1. Lokaal beperkte bodemdaling
 2. Lokaal forse bodemdaling
 3. Altijd droog kunnen spelen
 4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
 5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
 6. Bodem nat houden
 7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
 8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png