JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Rekening houden met bestaande bomen

In Klapwijk staan veel volwassen bomen. Een enkele boomsoort kan tegen beperkte ophoging van de bodem, de meesten echter niet. Bij een integrale ophoging van de wijk, zouden vrijwel alle bomen moeten worden gerooid en dat is niet de ambitie van de gemeente. Daarom is het belangrijk om maatwerk per straat te leveren en bij het aanleggen van peilverschillen in de straat rekening te houden met de bomen.

Er zullen veel nieuwe bomen aangeplant worden. In de nieuwe situatie zal, zowel bovengronds als ondergronds, voldoende ruimte voor de (nieuwe) bomen moeten worden gecreëerd.

Aanpak:

 • We inventariseren de waardevolle bomen.
 • Aanpassingen van de straatprofielen houdt altijd rekening met het peil van de bomen.
 • We zorgen voor een goede inrichting van de ondergrond, zodat bomen voldoende ruimte hebben en lang meegaan.

doorsnede-boomspiegel-nieuw.png

Voorbeeldaanpak van het vergroten van de boomspiegel, klik op de afbeelding om te vergroten. 

 1. Lokaal beperkte bodemdaling
 2. Lokaal forse bodemdaling
 3. Altijd droog kunnen spelen
 4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
 5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
 6. Bodem nat houden
 7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
 8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png