JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte

De woningen in Klapwijk staan op lange heipalen, maar de grond eromheen niet. Tuinen, openbaar groen, wegen en stoepen zijn verzakt. Er zijn in de voortuinen van Klapwijk allerlei oplossingen gemaakt om het verschil tussen vloerpeil en straatpeil te overbruggen.

Minimaal ophogen betekent wonen met peilverschillen. Voorwaarde is dat alle woningen goed toegankelijk blijven, ook voor mindervaliden. De peilverschillen kunnen het ontwerp van de straten een specifiek karakter geven. Een keermuurtje met drie traptreden tussen de lage straat en de hogere voortuin is hier een voorbeeld van. Er zijn veel mooie ontwerpoplossingen met peilverschillen in de openbare ruimte mogelijk.

Aanpak:

  • Het ontwerp van de straten zal rekening houden met de toegankelijkheid van de woningen.
  • We inventariseren welke woningen achterom via de paden rolstoeltoegankelijk gemaakt kunnen worden.

doorsnede-passende-aansluiting.png

Voorbeeld met een keermuur aan één zijde en een aflopend profiel aan de andere zijde, klik op de afbeelding op te vergroten. 

  1. Lokaal beperkte bodemdaling
  2. Lokaal forse bodemdaling
  3. Altijd droog kunnen spelen
  4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
  5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
  6. Bodem nat houden
  7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png