JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Minimaal ophogen van openbare ruimte

Het bouwen op slappe veen- en kleilagen leidt tot (ongelijke) verzakkingen in de wijk. Door zware belasting is de ondergrond samengedrukt en vervormd.

De ambitie is om de openbare ruimte in Klapwijk zo min mogelijk op te hogen. Alleen daar waar het echt nodig is, bijvoorbeeld om woningen bereikbaar te maken. Hierdoor wordt het veen in de ondergrond zo min mogelijk belast, waardoor het minder zakt.

Aanpak:

 • We bekijken per straat hoeveel ophoging hoogstnoodzakelijk is.
 • We kiezen voor lichte ophoogmaterialen, die het onderliggende veenpakket zo min mogelijk belasten en positief bijdragen aan het opvangen van regenwater.
 • Straten komen minimaal 80cm boven het grondwaterpeil.

Voorbeeldaanpak voor straten die verzakt zijn, klik op de afbeelding om te vergroten.

 

 

 1. Lokaal beperkte bodemdaling
 2. Lokaal forse bodemdaling
 3. Altijd droog kunnen spelen
 4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
 5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
 6. Bodem nat houden
 7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
 8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png