JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Lokaal forse bodemdaling

Op deze locatie aan de Freule van Dorthsingel is de bodemdaling ten opzichte van het gemiddelde in de wijk fors. De wateroverlast is hier bij grote buien dan ook flink. De openbare ruimte zal hier relatief veel opgehoogd moeten worden om voldoende afstand (minimaal 80 cm) te creëren  tot het grondwaterpeil.

doorsnede-ophogen-nieuw.png

Voorbeeldaanpak voor straten die extreem verzakt zijn, klik op de afbeelding om te vergroten.

 

 

  1. Lokaal beperkte bodemdaling
  2. Lokaal forse bodemdaling
  3. Altijd droog kunnen spelen
  4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
  5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
  6. Bodem nat houden
  7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png