JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Bodem nat houden

In langdurige droge periodes, zoals in de zomer van 2018, zakt het grondwaterpeil in Klapwijk behoorlijk. Hierdoor komt het veen in aanraking met zuurstof en verteert het. Het gevolg is dat de bodem zakt. Omgekeerd, in natte periodes, zorgt het veen (en de hoge grondwaterstand) ervoor dat het regenwater juist niet snel genoeg kan worden afgevoerd.

Door het grondwaterpeil onder Klapwijk zo constant mogelijk te houden verteert er minder veen en zakt de bodem minder snel. Met de aanleg van een Infiltratie- en Transportriool (IT-riool) onder de straten en parken, en bij voorkeur ook in de tuinen, kan in droge periodes water in de bodem worden geïnfiltreerd. Andersom kan in natte periodes het water sneller worden afgevoerd, waardoor kruipruimtes droog blijven.

Aanpak:

 • We zorgen voor een constant grondwaterpeil onder Klapwijk, waardoor de bodemdaling wordt vertraag.
 • We gebruiken een IT-riool om het grondwaterpeil onder de openbare ruimte (en de tuinen) op peil te houden.
 • We gebruiken de singels en andere waterbuffers om dit systeem te voeden en om regenwater af te voeren en vast te houdendoorsnede-drainage-nieuw.pngEffect op grondwater, klik op de afbeelding op te vergroten.                                                                                                                                     

 

 1. Lokaal beperkte bodemdaling
 2. Lokaal forse bodemdaling
 3. Altijd droog kunnen spelen
 4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
 5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
 6. Bodem nat houden
 7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
 8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png