JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Altijd droog kunnen spelen

Klapwijk is een wijk met veel water. Dit wordt als positief ervaren, maar natte kruipruimtes en speelplekken die blank staan niet. Door de hoge grondwaterstand kan het water in natte periodes niet altijd snel genoeg worden afgevoerd.

Altijd droog kunnen spelen is één van de wensen vanuit de wijk. Een nattere bodem remt de bodemdaling, maar zorgt ook voor drassige speelveldjes. Daarom gaan we in de wijk zoeken naar plekken waar kinderen altijd droog kunnen spelen. Er zijn slimme combinaties van spelen en water mogelijk, zoals een speelveld met wateropslag.

Aanpak:

  • We creëren een aantal plekken in de wijk waar de bodem altijd voldoende droog is om te kunnen spelen.
  • We zoeken naar slimme combinaties met andere functies, zoals water en spelen.

doorsnede-waterbuffer.pngVoorbeeld van een verhoogd speelveld, met daaronder ruimte voor wateropvang. Klik op de afbeelding op te vergroten.

 

  1. Lokaal beperkte bodemdaling
  2. Lokaal forse bodemdaling
  3. Altijd droog kunnen spelen
  4. Passende aansluiting van woning en tuin op openbare ruimte
  5. Minimaal ophogen van openbare ruimte
  6. Bodem nat houden
  7. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  8. Rekening houden met bestaande bomen

Wonen met peilverschillen

In Klapwijk zal de bodem blijven zakken. Ouderwets ophogen met zand versnelt het proces van bodemdaling. Het is beter om zo min mogelijk op te hogen en peilverschillen te accepteren. Dat maakt Klapwijk toekomstbestendiger. Wanneer regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen en vastgehouden waar het valt, en de bodem natter blijft, dan zal de te toekomstige bodemdaling minimaal zijn. Een goede bereikbaarheid van de woningen is daarbij natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Wonen met peilverschillen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

  legenda-peilverschillen-new.png