JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Water vasthouden in de wijk

Klapwijk ligt vrijwel achteraan in het watersysteem van het Hoogheemraadschap van Delfland. Water aan- en afvoeren duurt hierdoor lang. Door het flexibele peil is er wel wat ruimte om neerslagtekorten en -overschotten op te vangen, maar dit is niet zo goed voor de veenlaag in de grond.  

Belangrijk uitgangspunt voor een klimaatbestendig Klapwijk is het vasthouden van het regenwater in de wijk en dit te bergen in sloten en singels. Of in andere bergingsvoorzieningen zoals een Urban Waterbuffer, waarbij het water tijdelijk wordt opgeslagen in de diepe zandlagen onder het slappe veen- en kleipakket. Pas als dit niet meer mogelijk is, wordt het water afgevoerd.

Het lokaal opgeslagen regenwater kan in droge periodes worden ingezet voor het nat houden van de bodem. Het water kan vastgehouden worden door wadi’s, regenwatervijvers, waterpleinen. Of in (semi) ondergrondse opslagvoorzieningen in de verschillende buurtparkjes in de wijk. Daarnaast kunnen we de bergingscapaciteit van de singels vergroten door natuurvriendelijke oevers of tijdelijke waterbuffers in de randen van de wijk.

Aanpak:

 • We houden het regenwater zoveel mogelijk vast, direct daar waar het valt. Zo hebben we minder last van piekbuien, waarbij veel water in één keer moet worden afgevoerd.
 • We slaan het regenwater lokaal op en gebruiken het in droge tijden
 • We creëren waterbuffers in de openbare ruimte, zoals in de verschillende buurtparkjes in de wijk.
 • We maken het water zichtbaar en beleefbaar.

doorsnede-wadi-nieuw.png

Voorbeeld van het plaatsen van een wadi in de straat, klik op de afbeelding om te vergroten. 

  

 1. Pilot Urban Waterbuffer
 2. Restruimte inzetten voor de opvang van overtollig water.
 3. Bodem nat houden
 4. Hemelwater (zichtbaar) afkoppelen
 5. Slim gebruik van de ruimte
 6. Water vasthouden in de wijk
 7. Ontharden en vergroenen

Water in de wijk

Klapwijk is een waterrijke wijk met veel brede, groene singels. Het netwerk van straten in Klapwijk zullen we in de toekomst gebruiken voor het afvoeren van regenwater naar de singels of naar de wadi’s en vijvers in de verschillende parken. Zo hoeft het regenwater niet meer het riool in en kan het lokaal worden opgeslagen en geïnfiltreerd in de bodem. In droge periodes kan dit water weer gebruikt worden voor het nat houden van de bodem.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Water in de wijk'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-water-in-de-wijk-new.png