JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Slim gebruik van de ruimte

Klapwijk is een typische jaren negentig wijk. Kenmerkend is de ruime opzet van de openbare ruimte, maar deze is wel vrij eentonig en kan meer uitnodigend.

Het vasthouden en bergen van water in de wijk vraagt ruimte. Hoewel de wijk ruim is opgezet, is deze ruimte is niet overal beschikbaar. Daarom moeten we zoeken naar slimme combinaties, zoals een waterspeeltuin of natuurvriendelijke oevers. Dit zijn mooie kansen om de openbare ruimte binnen Klapwijk (nog) aantrekkelijker te maken.

Aanpak:

  • We combineren functies bij gebrek aan ruimte en creëren meerwaarde in de openbare ruimte
  • We gebruiken de opgave om water te bufferen als een kans om de openbare ruimte binnen Klapwijk te versterken.

   uwb.jpg

   Bron: FieldFactors bv

  1. Pilot Urban Waterbuffer
  2. Restruimte inzetten voor de opvang van overtollig water.
  3. Bodem nat houden
  4. Hemelwater (zichtbaar) afkoppelen
  5. Slim gebruik van de ruimte
  6. Water vasthouden in de wijk
  7. Ontharden en vergroenen

Water in de wijk

Klapwijk is een waterrijke wijk met veel brede, groene singels. Het netwerk van straten in Klapwijk zullen we in de toekomst gebruiken voor het afvoeren van regenwater naar de singels of naar de wadi’s en vijvers in de verschillende parken. Zo hoeft het regenwater niet meer het riool in en kan het lokaal worden opgeslagen en geïnfiltreerd in de bodem. In droge periodes kan dit water weer gebruikt worden voor het nat houden van de bodem.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Water in de wijk'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-water-in-de-wijk-new.png