JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Hemelwater (zichtbaar) afkoppelen

Klapwijk heeft een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat er een apart vuilwaterriool ligt en dat het regenwater ondergronds wordt opgevangen in het regenwaterriool. Door verzakkingen werken beide rioleringen minder goed.

Het gaat steeds vaker en harder regenen. Het riool is daar niet op berekend. Daarom is het beter om het regenwater af te koppelen van het riool, lokaal op te vangen en vast te houden. Water zal veel meer zichtbaar worden in de wijk.

Aanpak:

 • We koppelen het regenwater af, zodat de druk op het riool afneemt.
 • We vangen het regenwater op in de straat en geleiden het naar plekken waar het (tijdelijk) kan worden vastgehouden.
 • We leggen straten en pleinen zo aan dat het regenwater goed kan afstromen. Met hoge (stoep)randen en drempels kunnen we het water sturen.
 • We passen waterdoorlatende verhardingen en/of infiltratievoorzieningen toe, zoals wadi’s of grindkoffers, zodat een groot deel van het water direct wegzakt in de bodem.
 • We voeren het regenwater zoveel mogelijk bovengronds af: maken het zichtbaar en beleefbaar.doorsnede-afkoppelen-nieuw.png

Voorbeeldaanpak van hoe het hemelwater afgekoppeld kan worden, klik op de afbeelding om te vergroten. 

 

 1. Pilot Urban Waterbuffer
 2. Restruimte inzetten voor de opvang van overtollig water.
 3. Bodem nat houden
 4. Hemelwater (zichtbaar) afkoppelen
 5. Slim gebruik van de ruimte
 6. Water vasthouden in de wijk
 7. Ontharden en vergroenen

Water in de wijk

Klapwijk is een waterrijke wijk met veel brede, groene singels. Het netwerk van straten in Klapwijk zullen we in de toekomst gebruiken voor het afvoeren van regenwater naar de singels of naar de wadi’s en vijvers in de verschillende parken. Zo hoeft het regenwater niet meer het riool in en kan het lokaal worden opgeslagen en geïnfiltreerd in de bodem. In droge periodes kan dit water weer gebruikt worden voor het nat houden van de bodem.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Water in de wijk'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-water-in-de-wijk-new.png