JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Bodem nat houden

In droge periodes, zoals de zomer, zakt het grondwaterpeil in Klapwijk behoorlijk. Hierdoor komt het veen in aanraking met zuurstof en verteert het. Het gevolg is dat de bodem nog sneller zakt. Omgekeerd, in natte periodes, zorgt het ingeklonken veen (en de hoge grondwaterstand) ervoor dat het regenwater juist niet snel genoeg kan worden afgevoerd.

Door het grondwaterpeil onder Klapwijk zo constant mogelijk te houden verteert er minder veen en zakt de bodem minder snel. Met de aanleg van een Infiltratie- en Transportriool (IT-riool) onder de straten en parken, en bij voorkeur ook in de tuinen, kan in droge periodes water in de bodem worden geïnfiltreerd. Andersom kan in natte periodes het water sneller worden afgevoerd, waardoor kruipruimtes droog blijven.

Aanpak:

  • We zorgen voor een constant grondwaterpeil onder Klapwijk, waardoor de bodemdaling wordt vertraagd
  • We gebruiken een IT-riool om het grondwaterpeil onder de openbare ruimte (en de tuinen) op peil te houden
  • We gebruiken de singels en andere waterbuffers om dit systeem te voeden en om regenwater af te voeren en vast te houdendoorsnede-drainage-nieuw.png

Effect op grondwaterpeilen, klik op de afbeelding om te vergroten.

 

  1. Pilot Urban Waterbuffer
  2. Restruimte inzetten voor de opvang van overtollig water.
  3. Bodem nat houden
  4. Hemelwater (zichtbaar) afkoppelen
  5. Slim gebruik van de ruimte
  6. Water vasthouden in de wijk
  7. Ontharden en vergroenen

Water in de wijk

Klapwijk is een waterrijke wijk met veel brede, groene singels. Het netwerk van straten in Klapwijk zullen we in de toekomst gebruiken voor het afvoeren van regenwater naar de singels of naar de wadi’s en vijvers in de verschillende parken. Zo hoeft het regenwater niet meer het riool in en kan het lokaal worden opgeslagen en geïnfiltreerd in de bodem. In droge periodes kan dit water weer gebruikt worden voor het nat houden van de bodem.

Er zijn vijf speerpunten die bij het thema ''Water in de wijk'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-water-in-de-wijk-new.png