JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Vorm coalities

Samenwerking met bewoners en andere organisaties, zoals het Hoogheemraadschap van Delfland en drinkwaterbedrijf Dunea, is zeer waardevol en van groot belang. Door het samenvoegen van wensen, kennis en innovaties kan er worden gebouwd aan een wijk van de toekomst.

Initiatieven vanuit de wijk zijn heel belangrijk in het hele proces van verduurzaming. Aan de ene kant werken de bewoners dit individueel uit, maar het faciliteren van collectieven geeft hierbij een grote winst. We geven graag een podium voor goede ideeën.  

Aanpak:

  • We creëren ruimte voor initiatieven
  • Goed voorbeeld doet volgen
  • We benutten verschillende media
  1. Vorm coalities
  2. Stimuleer het OV
  3. Verduurzamen van de wijk
  4. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  5. Ecologie tot in de tuin
  6. Meer klimaatbestendige tuinen

Profiteer van kansen

Met het aanpakken van de riolering hebben we de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten, zowel boven- als ondergronds. Een goed moment om alvast in te spelen op ontwikkelingen in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de wijk straks van het gas af te koppelen of de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar door verschillende belanghebbenden vroeg te betrekken en flexibiliteit in te bouwen is er veel mogelijk. Daarnaast willen we verduurzaming van de wijk op allerlei manieren stimuleren. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of laadpalen.

Er zijn zes speerpunten die bij het thema "Profiteer van kansen" horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legende-profiteer-van-kansen-new.png