JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Verduurzamen van de wijk

Transformatie van de woonwijk veroorzaakt door ‘gasloos’ wonen, de (gesubsidieerde) toepassing van zonnepanelen en de overgang naar elektrisch rijden, gaat ook veranderingen teweegbrengen in en om uw huis. Deze veranderingen kunnen gekoppeld worden aan het klimaatbesteding maken van Klapwijk en meegenomen worden in de transformatie. De diverse maatregelen kunnen elkaar versterken. De gemeente, maar ook de provincie en het rijk, gaan op verschillende manieren stimulerende maatregelen (subsidies) invoeren om deze veranderingen makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Aanpak:

  • Actief bewoners benaderen en voorlichten op het gebied van deze duurzame transities
  • Podium bieden voor initiatieven die drempelverlagend zijn voor het aanpakken van de transitie.

Denkt u zich goed te kunnen vinden in de rol als koploper? Of pakt u samen met medebewoners een opgave aan? Kijk dan ook bij ‘Vorm Coalities’ 

 

  1. Vorm coalities
  2. Stimuleer het OV
  3. Verduurzamen van de wijk
  4. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  5. Ecologie tot in de tuin
  6. Meer klimaatbestendige tuinen

Profiteer van kansen

Met het aanpakken van de riolering hebben we de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten, zowel boven- als ondergronds. Een goed moment om alvast in te spelen op ontwikkelingen in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de wijk straks van het gas af te koppelen of de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar door verschillende belanghebbenden vroeg te betrekken en flexibiliteit in te bouwen is er veel mogelijk. Daarnaast willen we verduurzaming van de wijk op allerlei manieren stimuleren. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of laadpalen.

Er zijn zes speerpunten die bij het thema "Profiteer van kansen" horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legende-profiteer-van-kansen-new.png