JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur

De gemeente zal de komende jaren riolering, kabels en leidingen in Klapwijk vervangen. De straat gaat open en zal opnieuw worden ingericht. Er kunnen zich kansen voordoen in combinatie met het graaf- en straatwerk.

Het elektriciteitsnetwerk verandert door de lokale productie van energie en digitalisering. Mogelijk dat er nieuwe energieleidingen, laadvoorzieningen voor elektrische auto's of glasvezelleidingen moeten worden aangelegd. Op dit moment is het nog te vroeg om Klapwijk gasloos te maken. Dit heeft te maken met het ontbreken van een gunstig alternatief. De alternatieven die nu beschikbaar zijn, vergen flinke inspanningen om de bestaande woningen te isoleren, met grote financiële consequenties als gevolg. Dat is vooralsnog niet wenselijk en haalbaar.

Aanpak:

  • We inventariseren de wensen en de kansen die zich voordoen.
  • Een pilot-project formuleren in het kader van de energietransitie is zeker voorstelbaar voor Klapwijk.

 

  1. Vorm coalities
  2. Stimuleer het OV
  3. Verduurzamen van de wijk
  4. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  5. Ecologie tot in de tuin
  6. Meer klimaatbestendige tuinen

Profiteer van kansen

Met het aanpakken van de riolering hebben we de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten, zowel boven- als ondergronds. Een goed moment om alvast in te spelen op ontwikkelingen in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de wijk straks van het gas af te koppelen of de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar door verschillende belanghebbenden vroeg te betrekken en flexibiliteit in te bouwen is er veel mogelijk. Daarnaast willen we verduurzaming van de wijk op allerlei manieren stimuleren. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of laadpalen.

Er zijn zes speerpunten die bij het thema "Profiteer van kansen" horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legende-profiteer-van-kansen-new.png