JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Meer klimaatbestendige tuinen

Klapwijk is een typische jaren negentig  wijk waar vooral wordt gewoond. Het grootste gedeelte van de wijk bestaat uit rijtjeswoningen, met een voor- en achtertuin. De helft van de wijkoppervlakte is dan ook privaat eigendom. Daarmee ligt een deel van de kansen om Klapwijk klimaatbestendig te maken  in handen van de bewoners.

Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende schuurdaken en regenwateropvang maken je omgeving een betere ‘spons’ voor een plotseling teveel aan water. Wil je daar met je tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt het Hoogheemraadschap van Delfland mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland aan. Via https://www.waterlabel.net kun je berekenen wat de capaciteit van een huis en of tuin is om water vast te houden.

Meer dingen die u zelf kunt ondernemen aan uw tuin of ergens anders in huis vindt u onder: Wat kan ik zelf doen?

  1. Vorm coalities
  2. Stimuleer het OV
  3. Verduurzamen van de wijk
  4. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  5. Ecologie tot in de tuin
  6. Meer klimaatbestendige tuinen

Profiteer van kansen

Met het aanpakken van de riolering hebben we de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten, zowel boven- als ondergronds. Een goed moment om alvast in te spelen op ontwikkelingen in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de wijk straks van het gas af te koppelen of de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar door verschillende belanghebbenden vroeg te betrekken en flexibiliteit in te bouwen is er veel mogelijk. Daarnaast willen we verduurzaming van de wijk op allerlei manieren stimuleren. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of laadpalen.

Er zijn zes speerpunten die bij het thema "Profiteer van kansen" horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legende-profiteer-van-kansen-new.png