JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Ecologie tot in de tuin

Veel voor- en achtertuinen in de wijk zijn verhard en met schuttingen ingekaderd. Weinig groen heeft een kleine flora- en faunastand tot gevolg. De wijk is gebaat bij meer groen in de tuinen en betere leefomstandigheden voor planten en dieren. Uw tuin kan met kleine aanpassingen en vergroening bijdragen aan de natuurlijke waterhuishouding en biodiversiteit in de wijk. Vlinders en bijen leven in uw bloemenborders en amfibieën en vogels halen voedsel uit de regenpool in uw tuin. Openingen van 20cm onderin de schuttingen kan ruimte geven aan de trek van kikkers en egels.

Aanpak:

  • Stimuleer het vergroenen van tuinen, het verwijderen van verharding voor meer kansen voor ecologie en infiltratie van regenwater
  • Verschaffen van informatie over de realisatie en het belang van een ecologische leefomgeving

Meer dingen die u zelf kunt ondernemen aan uw tuin of ergens anders in huis vindt u onder: Wat kan ik zelf doen?

  1. Vorm coalities
  2. Stimuleer het OV
  3. Verduurzamen van de wijk
  4. Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur
  5. Ecologie tot in de tuin
  6. Meer klimaatbestendige tuinen

Profiteer van kansen

Met het aanpakken van de riolering hebben we de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten, zowel boven- als ondergronds. Een goed moment om alvast in te spelen op ontwikkelingen in de nabije toekomst. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de wijk straks van het gas af te koppelen of de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar door verschillende belanghebbenden vroeg te betrekken en flexibiliteit in te bouwen is er veel mogelijk. Daarnaast willen we verduurzaming van de wijk op allerlei manieren stimuleren. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of laadpalen.

Er zijn zes speerpunten die bij het thema "Profiteer van kansen" horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legende-profiteer-van-kansen-new.png