JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Veel fietspaden lopen om Klapwijk heen. Ze staan in verbinding met een groter fietsnetwerk rondom Pijnacker.

In Klapwijk ontbreekt een goede en duidelijke fietsontsluiting. Een fijnmazig netwerk van fietsroutes in de woonwijk zou een mooie stimulans zijn om eerder de fiets te pakken, en verhoogt de veiligheid van de fietsers.

Aanpak:

  • Verbind bestaande fietsroutes door de wijk heen.
  • Belangrijke voorzieningen zoals de basisschool worden optimaal bereikbaar voor de fiets.
  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png