JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte

Bij ophogen in de wijk is maatwerk noodzakelijk om alle woningen goed toegankelijk te houden. Alle woningen zijn straks bereikbaar voor mindervaliden. De peilverschillen geven ook karakter aan de straten. Soms zijn de keermuren bij de voortuinen een specifieke kwaliteit van de straat en maken deze straat herkenbaar. De keermuur markeert de ruimtelijke overgang van de openbare straat naar de privé tuin.

Aanpak:

  • Elke straat verdient een maatwerk oplossing
  • Peilverschillen en keermuren markeren de kavelgrensdoorsnede-aansluiting-nieuw.png

Voorbeeld met een keermuur aan één zijde en een aflopend profiel aan de andere zijde, klik op de afbeelding om te vergroten.

  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png