JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Parkeerplaatsen aanpassen

Er is een spanningsveld tussen Klapwijkers die graag meer parkeervakken willen en Klapwijkers die het huidige aantal parkeervakken voldoende vindt.

Voor de toekomst gaan we uit van het huidige aantal parkeerplaatsen. In de straten waar de parkeerdruk erg hoog is, en waar geen ruimte is in de naastgelegen straten, zullen we kijken naar mogelijkheden voor meer parkeerplaatsen. Dit zullen we niet altijd in de straat kunnen oplossen. Daarom wordt ook bekeken of er mogelijkheden zijn voor deelauto's en mobiliteitsknooppunten. De parkeerplaatsen willen we met waterdoorlatende bestrating inrichten.

Aanpak:

  • We maken gebruik van waterdoorlatende verhardingen en creëren meer groen. Dit vergroot het oppervlak voor het opvangen en vasthouden van regenwater
  • We kijken naar optimalisaties voor parkeren.
  • We benutten moderne mobiliteitsoplossingen

doorsnede-parkeren-nieuw.png

Voorbeeldaanpak voor een nieuwe parkeeroplossing, klik op de afbeelding om te vergroten. 

 

  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png