JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Iedere straat is anders

In Klapwijk zijn er verschillende typen straten: woonstraten, doorgaande wegen en woonerven.

Per straat bekijken we hoe we deze het best kunnen inrichten. Een rustige straat aan een buurtpark biedt andere mogelijkheden voor waterberging en groen, dan een relatief smalle woonstraat midden in de wijk of een doorgaande weg langs de singel. De uitkomsten zullen het onderscheid tussen de verschillende typen straten versterken en het beeld verlevendigen.

Aanpak:

  • We bekijken per straat én met de bewoners van de straat wat de mogelijkheden zijn
  • We geven groen en water een passende plaats
  • We benutten de directe ligging aan singels en buurtparken

 

  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png