JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode

Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van de Oostelijke Randweg (een verbinding tussen de Katwijkerlaan en de N470, aan de oostzijde van Klapwijk). De nu doodlopende Hoogseweg wordt hier op een gegeven moment op aangesloten, waardoor het voor vrachtverkeer van de tuinbouwbedrijven niet meer nodig is om door Klapwijk te rijden. Dit wordt dan ook verboden.

Op de korte termijn vormt de Hoogseweg een extra ontsluitingsweg voor het bouwverkeer voor de rioolvervanging en herinrichting, om zo de rest van de wijk te ontlasten. Op de langere termijn komt in de Hoogsweg een knip, waardoor deze weg voor het autoverkeer vanuit Klapwijk niet meer bereikbaar is. Ook is het dan niet mogelijk om naar Klapwijk te rijden vanaf de Oostelijke Randweg. Na alle werkzaamheden wordt met belanghebbenden bekeken hoe de Hoogseweg eruit moet komen te zien.

  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png