JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Gebruik duurzame materialen

De straten van Klapwijk ogen nogal sober met veel grijs en beton. Vrijwel alle straten binnen Klapwijk zijn ingericht voor tweerichtingsverkeer, met vaak aan beide zijden van de straat parkeren. Dit leidt tot (zeer) brede profielen.

We willen bij het herinrichten van de openbare ruimte vooral duurzame materialen gebruiken, afgestemd op het gebruik. Zo kan het toepassen van waterdoorlatende verhardingen bijdragen aan het vasthouden van water. Waar mogelijk willen we de verharding vervangen door groen. Zo kan een smallere straat ruimte bieden voor bijvoorbeeld een wadi.

Aanpak:

  • We kiezen voor duurzame materialen
  • We creëren  ruimte voor groen: tegels eruit, groen erin
  • We gebruiken waterdoorlatende verharding
  1. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode
  2. Iedere straat is anders
  3. Passende aansluiting van woning en tuin op de openbare ruimte
  4. Gebruik duurzame materialen
  5. Parkeerplaatsen aanpassen
  6. Versterk het wandel- en fietsnetwerk

Maatwerk per straat

In Klapwijk is veel ruimte voor de auto, al lijkt dat op sommige dagen niet het geval doordat er geen vrije parkeerplek meer is te vinden. De straten zijn ruim bemeten en in veel gevallen kun je aan twee kanten van de straat parkeren. In de toekomst willen we voldoende ruimte houden voor parkeren, maar wel met meer groen en oog voor de wateropgave. Daarbij kijken we per straat naar de kansen die er zijn: Grenst de straat aan een singel of park? Kan de straat smaller? moeten we anders nadenken over het gebruik van de straat?

Er zijn zes speerpunten die bij het thema ''Maatwerk per straat'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-straten-new.png