JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Variatie in groen vergroten

Het groen in de wijk wordt zeer gewaardeerd. De bewoners vinden de variatie in bomen en planten belangrijk en willen dit graag behouden of versterken. De huidige inrichting van het groen is vrij sober en het gebruik van bijvoorbeeld het wijkpark kan (nog) beter.

De wijk heeft een rijke verzameling van boomsoorten en struiken. Bij het vervangen, aanvullen of versterken van de bomen in de wijk is de keuze voor de soort bomen erg belangrijk. De grote diversiteit in boomsoorten zal met nieuwe bomen nog  meer worden uitgebreid. De herinrichting is tevens een mooie kans om de variatie in het openbare groen, zowel in beeld als gebruik, te vergroten. Op een van de kennisavonden werden al verschillende ideeën geopperd voor het centraal gelegen wijkpark.

Aanpak:

  • We zorgen voor variatie in het groen: in soorten en leeftijd én in inrichting en gebruik
  • We benutten de herinrichting om het wijkpark en de verschillende buurtparken aantrekkelijker en toegankelijker te maken.
  1. Ontharden en vergroenen
  2. Variatie in groen vergroten
  3. Rekening houden met bestaande bomen
  4. Kansen voor ecologische ontwikkelingen
  5. Slim gebruik van de ruimte

Koester het groen

Klapwijk is één van de groenste wijken van Pijnacker. De parken, singels en aangrenzende weilanden maken dat mensen graag in Klapwijk wonen. Het groen vormt daarom een belangrijke basis voor de visie. In deze visie streven we naar nog meer groen en meer variatie in groen. We willen bijvoorbeeld het wijkpark meer onderdeel laten zijn van de buurt. 

Er zijn vier speerpunten die bij het thema ''Koester het groen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-groen-new.png

Niet alle bestaande bomen worden op deze kaart weergegeven. Alleen de bomen waarvan de geschatte levensduur langer is dan 15 jaar, en welke dan wel verplant kunnen worden dan wel tegen ophoging kunnen, staan aangeduid.