JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Slim gebruik van de ruimte

Klapwijk is een typische jaren negentig wijk. Kenmerkend is de ruime opzet van de openbare ruimte, maar deze is wel vrij eentonig en kan meer uitnodigend.

Het vasthouden en bergen van water in de wijk vraagt ruimte. Hoewel de wijk ruim is opgezet, is deze ruimte is niet overal beschikbaar. Daarom moeten we zoeken naar slimme combinaties, zoals een waterspeeltuin of natuurvriendelijke oevers. Dit zijn mooie kansen om de openbare ruimte binnen Klapwijk (nog) aantrekkelijker te maken.

Aanpak:

  • We combineren functies bij gebrek aan ruimte en creëren  meerwaarde in de openbare ruimte
  • We gebruiken de opgave om water te bufferen als een kans om de openbare ruimte binnen Klapwijk te versterken.

doorsnede-singel-nieuw.png

Voorbeeldaanpak om de overloop van de singel te verbreden, klik op de afbeelding om te vergroten. 

 

  1. Ontharden en vergroenen
  2. Variatie in groen vergroten
  3. Rekening houden met bestaande bomen
  4. Kansen voor ecologische ontwikkelingen
  5. Slim gebruik van de ruimte

Koester het groen

Klapwijk is één van de groenste wijken van Pijnacker. De parken, singels en aangrenzende weilanden maken dat mensen graag in Klapwijk wonen. Het groen vormt daarom een belangrijke basis voor de visie. In deze visie streven we naar nog meer groen en meer variatie in groen. We willen bijvoorbeeld het wijkpark meer onderdeel laten zijn van de buurt. 

Er zijn vier speerpunten die bij het thema ''Koester het groen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-groen-new.png

Niet alle bestaande bomen worden op deze kaart weergegeven. Alleen de bomen waarvan de geschatte levensduur langer is dan 15 jaar, en welke dan wel verplant kunnen worden dan wel tegen ophoging kunnen, staan aangeduid.