JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Rekening houden met bestaande bomen

Klapwijk is een zeer boomrijke wijk, met prachtige waardevolle bomen. Er staan veel verschillende boomsoorten. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt ook voor een duurzaam bomenbestand. Toch staan diverse soorten onder druk, door onder andere ziektes, de beperkte ruimte boven- en ondergronds en de klimaatverandering.

In Klapwijk staan meer dan 1250 bomen en bijna 90 verschillende soorten. Sommige zijn uitgegroeid tot prachtige grote exemplaren. Bomen worden waar mogelijk behouden of in uiterste gevallen verplant. Verplanten is de moeite waard als de kwaliteit van de boom goed is. Er zullen veel nieuwe bomen aangeplant worden.

Aanpak:

  • We benoemen de waardevolle bomen (ook die niet verplantbaar zijn, maar wel nog lange tijd meegaan) en nemen ze op in het ontwerp van de straat.
  • We vervangen bomen die van slechte kwaliteit zijn en gevoelig zijn voor ziekten. Hiervoor in de plaats komen duurzame toekomstbestendige soorten.
  • Bomen zullen voldoende ruimte krijgen om lang mee te kunnen gaan.

De aanwezigheid van zonnepanelen vormt in bestaande situaties geen reden om bomen te verwijderen of drastisch te snoeien. Mochten bomen om een andere reden verwijderd moeten worden, dan wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen of de eventuele plaatsing daarvan.

doorsnede-boomspiegel-nieuw.png

Voorbeeldaanpak om de boomspiegel te vergroten, klik op de afbeelding om te vergroten.

  1. Ontharden en vergroenen
  2. Variatie in groen vergroten
  3. Rekening houden met bestaande bomen
  4. Kansen voor ecologische ontwikkelingen
  5. Slim gebruik van de ruimte

Koester het groen

Klapwijk is één van de groenste wijken van Pijnacker. De parken, singels en aangrenzende weilanden maken dat mensen graag in Klapwijk wonen. Het groen vormt daarom een belangrijke basis voor de visie. In deze visie streven we naar nog meer groen en meer variatie in groen. We willen bijvoorbeeld het wijkpark meer onderdeel laten zijn van de buurt. 

Er zijn vier speerpunten die bij het thema ''Koester het groen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-groen-new.png

Niet alle bestaande bomen worden op deze kaart weergegeven. Alleen de bomen waarvan de geschatte levensduur langer is dan 15 jaar, en welke dan wel verplant kunnen worden dan wel tegen ophoging kunnen, staan aangeduid.