JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Kansen voor ecologische ontwikkelingen

Alleen de randen van Klapwijk maken deel uit van het ecologische netwerk. 

Wijkbewoners zien graag dat groene elementen met elkaar verbonden worden, en willen meer diervriendelijke putten en putdeksels voor kikkers, padden en salamanders. Het huidige groen in de wijk is traditioneel ingevuld, maar biedt kansen voor het versterken van de ecologie. Met deze visie zetten we in op het aanvullen en het vergroten van het ecologische netwerk door simpelweg meer groen te creëren, ook tuinen dragen daaraan bij. Daarnaast streven we naar meer variatie en een meer natuurvriendelijke inrichting én beheer van het groen.

Aanpak:

  • We creëren meer groen
  • We verbinden het groen met elkaar
  • We kiezen voor een natuurvriendelijkere inrichting en beheerdoorsnede-singel-nieuw.png

Voorbeeldaanpak om de ecologie te versterken, klik op de afbeelding om te vergroten. 

 

  1. Ontharden en vergroenen
  2. Variatie in groen vergroten
  3. Rekening houden met bestaande bomen
  4. Kansen voor ecologische ontwikkelingen
  5. Slim gebruik van de ruimte

Koester het groen

Klapwijk is één van de groenste wijken van Pijnacker. De parken, singels en aangrenzende weilanden maken dat mensen graag in Klapwijk wonen. Het groen vormt daarom een belangrijke basis voor de visie. In deze visie streven we naar nog meer groen en meer variatie in groen. We willen bijvoorbeeld het wijkpark meer onderdeel laten zijn van de buurt. 

Er zijn vier speerpunten die bij het thema ''Koester het groen'' horen. Dit zijn:

Op de kaart zijn deze speerpunten uitgewerkt. Klik op een icoon in de kaart om meer te lezen.

   legenda-groen-new.png

Niet alle bestaande bomen worden op deze kaart weergegeven. Alleen de bomen waarvan de geschatte levensduur langer is dan 15 jaar, en welke dan wel verplant kunnen worden dan wel tegen ophoging kunnen, staan aangeduid.