JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Klimaatbestendig, wat houdt dat in?

Ons klimaat is aan het veranderen. Hevigere korte regenbuien en langere droge perioden komen steeds regelmatiger voor. Grote hoeveelheden regenwater moeten in een korte tijd snel afgevoerd kunnen worden. Straten staan soms blank omdat het riool in uw wijk de piekbelasting niet meer aan kan. In droge perioden moet de bodem juist nat blijven zodat de veenbodem niet verder zakt. Het groen in de buurt heeft het zwaar omdat er in de zomer watertekort is. Deze factoren vragen om een andere aanpak van regenwater en bodemproblematiek. Een klimaatbestendige woonomgeving kan deze nieuwe klimaatomstandigheden wel aan.

Een klimaatbestendige wijk is een woonomgeving die ingericht is, en anticipeert, op de gevolgen van het veranderende klimaat. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, maar om de waterproblemen te verhelpen is het belangrijk dat ook privétuinen klimaatbestendig worden. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland stimuleren bewoners om privétuinen groener in te richten en regenwater op te vangen.

  1. Wat kan ik als bewoner verwachten?
  2. Wat kan ik in de visie vinden?
  3. Wat staat in de achtergrondinformatie?
  4. Welkom
  5. Klimaatbestendig, wat houdt dat in?
  6. De gemeente heeft plannen met Klapwijk!
  7. Wat kan ik doen op deze website?

Start