JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode

Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van de Oostelijke Randweg (een verbinding tussen de Katwijkerlaan en de N470, aan de oostzijde van Klapwijk). De nu doodlopende Hoogseweg wordt hier op een gegeven moment op aangesloten, waardoor het voor vrachtverkeer van de tuinbouwbedrijven niet meer nodig is om door Klapwijk te rijden. Dit wordt dan ook verboden.

Op de korte termijn vormt de Hoogseweg een extra ontsluitingsweg voor het bouwverkeer voor de rioolvervanging en herinrichting, om zo de rest van de wijk te ontlasten. Op de langere termijn komt in de Hoogsweg een knip, waardoor deze weg voor het autoverkeer vanuit Klapwijk niet meer bereikbaar is. Ook is het dan niet mogelijk om naar Klapwijk te rijden vanaf de Oostelijke Randweg. Na alle werkzaamheden wordt met belanghebbenden bekeken hoe de Hoogseweg eruit moet komen te zien.

  1. Fase 1: 2020-2021
  2. Fase 2: 2021-2022
  3. Fase 3: 2022-2023
  4. Fase 4: 2023-2024
  5. Fase 5: 2025-2025
  6. Fase 6: 2025-2026
  7. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode

Fasering

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk werken we per fase uit naar een ontwerp. Dit doen we samen met de bewoners. Samen bepalen we hoe we de openbare ruimte gaan inrichten. Daarna volgt de uitvoering van deze fase. De planning van de werkzaamheden, zoals we die nu inschatten, staat in de tekening hiernaast. We starten in het noorden van de wijk, zakken naar beneden toe en werken ons zo uit de wijk. Bij de werkvolgorde is vooral gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.

In 2019 zijn we gestart we met het ontwerp van fase 1, zodat we in de tweede helft van 2020 kunnen starten met de uitvoering. Het ontwerp van de tweede fase start tijdens de uitvoering van fase 1. Zo volgen alle fasen elkaar op.