JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Fase 1: 2020-2021

In november is aannemer Gebr. Van Kessel gestart met de uitvoering van de eerste fase. De werkzaamheden zullen naar verwachting een jaar duren. Om de wijk leefbaar te houden is de eerste fase verdeeld in werkvakken. Bewoners van deze fase hebben een informatiefolder van de aannemer ontvangen met praktische informatie en een planning van de werkvakken. Bekijk de planning hieronder.

  1. Fase 1: 2020-2021
  2. Fase 2: 2021-2022
  3. Fase 3: 2022-2023
  4. Fase 4: 2023-2024
  5. Fase 5: 2025-2025
  6. Fase 6: 2025-2026
  7. Hoogseweg blijft open als bouwroute tijdens de bouwperiode

Fasering

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk werken we per fase uit naar een ontwerp. Dit doen we samen met de bewoners. Samen bepalen we hoe we de openbare ruimte gaan inrichten. Daarna volgt de uitvoering van deze fase. De planning van de werkzaamheden, zoals we die nu inschatten, staat in de tekening hiernaast. We starten in het noorden van de wijk, zakken naar beneden toe en werken ons zo uit de wijk. Bij de werkvolgorde is vooral gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.

In 2019 zijn we gestart we met het ontwerp van fase 1, zodat we in de tweede helft van 2020 kunnen starten met de uitvoering. Het ontwerp van de tweede fase start tijdens de uitvoering van fase 1. Zo volgen alle fasen elkaar op.