JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Fasering

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk werken we per fase uit naar een ontwerp. Dit doen we samen met de bewoners. Samen bepalen we hoe we de openbare ruimte gaan inrichten. We starten met het ophalen van wensen, ideeën en aandachtspunten. Daarna volgt de uitvoering van deze fase. De planning van de werkzaamheden, zoals we die nu inschatten, staat in de tekening hiernaast. We starten in het noorden van de wijk, zakken naar beneden toe en werken ons zo uit de wijk. Bij de werkvolgorde is vooral gekeken naar de logistiek. Het is natuurlijk zonde om vooraan in de wijk te beginnen, waardoor al het bouwverkeer voor de vervolgfases door een nieuw stukje wijk moet rijden. De mate van verzakking of bouwjaar van de woningen hebben hier geen rol in gespeeld.