JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Fasering

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk werken we per fase uit naar een ontwerp. Dit doen we samen met de bewoners. Samen bepalen we hoe we de openbare ruimte gaan inrichten. We starten met het ophalen van wensen, ideeën en aandachtspunten. Daarna volgt de uitvoering van deze fase.

image002.png

De faseringsvolgorde van fase 2 en 3 van Klimaatbestendig Klapwijk is gewijzigd. Deze wijziging heeft te maken met:

- de uitloop van werkzaamheden van Stedin en Dunea in fase 2
- de grote verzakkingen in fase 3 (en deel fase 2)
- de aanleg van het warmtenet door HVC in fase 3 en wellicht later ook in fase 2

In de praktijk betekent dit dat de straat meerdere keren opengebroken zal worden. Om schade bij deze werkzaamheden te voorkomen wordt, na het rioleren en ophogen, tijdelijke bestrating aangebracht. De werkzaamheden van de gemeente, HVC en Stedin/Dunea worden met tussenpozen uitgevoerd. Pas als alle werkzaamheden in fase 2/3 zijn afgerond, zal de gemeente de definitieve bestrating aanleggen en het groen aanplanten.

Wij realiseren ons dat de bewoners overlast ervaren door de opeenvolging van de diverse werkzaamheden. Dit is niet te voorkomen, maar wij zullen dit uiteraard wel zoveel mogelijk proberen te beperken. Wij hebben intensief contact met HVC en Stedin/Dunea en stemmen met elkaar af hoe wij de overlast zo veel mogelijk kunnen minimaliseren.