JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Water in de buurt

Water in de straat
Eén van de uitgangspunten uit de visie is het afkoppelen van regenwater, en dat gaan we op verschillende manieren doen.

Brede goten
Straten die grenzen aan een park of singel worden op één oor gelegd, zodat ze – wanneer het regent – direct kunnen afwateren naar het aangrenzende groen. In de overige straten en paden wordt het water in brede goten verzameld en afgevoerd naar het wijkpark of de singel. Goten die de rijbaan kruisen worden extra breed uitgevoerd, waardoor de overlast voor het verkeer beperkt wordt.
1.-brede-goot.jpg

Minder verharding
Tegels eruit, groen erin! Dit geldt niet alleen voor de tuinen, maar ook voor de openbare ruimte. Waar mogelijk versmallen we de straten en verbreden we singels en parken. Alle parkeervakken worden met grasbetonstenen uitgevoerd, waardoor regenwater kan infiltreren in de bodem en het grondwater beter op peil blijft. Het teveel aan water in de bodem wordt afgevoerd door middel van een drainage-infiltratie-riool. Ditzelfde systeem zorgt in tijden van droogte voor de aanvoer van water. Een bijkomend voordeel is de groenere uitstraling van de straten.

Wadi’s
Het regenwater dat afgevoerd wordt naar de parken verzamelen we in wadi’s, waar het water langzaam kan wegzakken of kan worden afgevoerd. Door het toevoegen van stapstenen of een boomstam worden de wadi’s een aantrekkelijk speelelement, ook in droge tijden.
3.-wadi.jpg
3.-legenda-water.jpg