JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Groene straten

We gaan meer en gevarieerder groen creëren in de buurten. Bij de herinrichting van de straten maken we meer ruimte voor bomen, heesters, plantvakken en bloemrijke bermen. We vervangen bomen die er niet goed bijstaan of die de noodzakelijke ophoging niet verdragen en we voegen er waar mogelijk extra bomen toe. Daarbij maken we onderscheid tussen de parken, singels en woonstraten. In de singels werken we gefaseerd toe naar één herkenbaar beeld: brede natuurvriendelijke oevers, met hier en daar behoud van riet, die overgaan in bloemrijke bermen met gevarieerde groepen van grote bomen. Ook in de parken is ruimte voor grotere bomen, maar ook voor heesters en onder beplanting. In de woonstraten, waar de ruimte beperkt is, plaatsen we enkel kleinere bomen en heesters.

De buurtparken aan de Etty Hillesumsingel en Freule van Dorthsingel vormen de pareltjes van de buurt. In ieder park wordt op eigen wijze ruimte gecreëerd voor ontmoeten, waterberging en groen. De speelvoorzieningen in deze parken worden in overleg met de kinderen uit de buurt gekozen. De kleine buurtparkjes worden allemaal voorzien van een boom en waar nodig wordt het bestaande groen aangevuld en/of verrijkt.

4.-legenda-groen.jpg