JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Eén ontwerp twee fases

De visie voor Klimaatbestendig Klapwijk wordt per fase uitgewerkt in een ontwerp en vervolgens in dezelfde volgorde uitgevoerd. Vanwege de grote gelijkenissen tussen FASE 2 en 3 is ervoor gekozen om het ontwerp van deze fases als één plangebied te beschouwen. Op deze manier blijft deze ruimtelijk eenheid behouden en kunnen (technische) oplossingen goed op elkaar worden afgestemd. De aanleg zal vervolgens wel in fases worden uitgevoerd.