JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Wonen met peilverschillen

Ophogen is nodig voor een goede afstroming van het regenwater en voor voldoende afstand tot het grondwater. De buurten in fase 1 zijn relatief weinig verzakt. Toch zijn er hier en daar nog aanzienlijke hoogteverschillen tussen dorpel en straat.

In het voorlopig ontwerp zijn de nieuwe globale hoogtepeilen ontworpen op basis van het watersysteem. Voor de meeste tuinen en woningen betekent dat de straat wordt opgehoogd. Daarmee wordt de gang van voordeur naar straat voor iedereen toegankelijker.

legenda-themakaart-ophoging-fase1b.jpg