JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Water in de wijk

Water in de wijk

Een van de uitgangspunten uit de visie is het afkoppelen van regenwater, en dat gaan we op verschillende manieren doen.

 

Beeld watersysteem

 

Brede goten

Straten die grenzen aan een park of singel worden op één oor gelegd, zodat ze – wanneer het regent – direct kunnen afwateren naar het aangrenzende groen. In de overige straten en paden wordt het water in brede goten verzameld, die uitmonden in een park of singel.

 

Beeld goot

 

Waterdoorlatende verharding

We passen waterdoorlatende verhardingen toe, zoals klinkers met bredere voegen en grassplittegels. Hierdoor kan het regenwater ook de bodem in en blijft het grondwater op peil. Het teveel aan water in de bodem wordt afgevoerd doormiddel van een drainage-infiltratie-riool. Ditzelfde systeem zorgt in tijden van droogte voor de aanvoer van water.

 

Beeld verharding

 

Minder verharding

Tegels eruit, groen erin! Dit geldt niet alleen voor de tuinen in Klapwijk, maar ook voor de openbare ruimte. Waar mogelijk versmallen we de straten en verbreden we singels en parken. Verhardingen die niet intensief gebruikt worden, zoals inritten en keerpunten, voeren we uit in grastegels. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk water opvangen en vasthouden.

 

Beeld groene verharding

 

Wadi’s

Het regenwater dat afgevoerd wordt naar de parken verzamelen we in wadi’s, waar het water langzaam kan wegzakken of worden afgevoerd. In het parkje aan de Freule Wttewaall van Stoetenwegsingel voert de wadi het water af naar de aangrenzende sloot. In de Beppie Nooijstraat worden de aangrenzende straten versmald om ruimte te creëren voor twee wadi’s, die via een slokop het regenwater afvoeren naar het oppervlaktewater. Door het toevoegen van stapstenen of een boomstam worden de wadi’s een aantrekkelijk speelelement, ook in droge tijden.

 

Beeld wadi en spelen

 1. Profiteer van kansen
 2. Maatwerk per straat
 3. Koester het groen
 4. Water in de wijk
 5. Wonen met peilverschillen
 6. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 7. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 8. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 9. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 10. Riek Kuiperssingel
 11. Rosa Spierstraat
 12. Fien de la Marstraat
 13. Corry Vonklaan
 14. Caro van Eycklaan
 15. Beppie Nooijstraat
 16. Beppie Nooijstraat
 17. Beppie Nooijstraat
 18. Maartje Offersstraat
 19. Fien de la Marstraat
 20. Beppie nooijstraat
 21. Caro van Eycklaan
 22. Maartje Offersstraat
 23. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 24. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 25. Riek Kruipersingel
 26. Corry Vonklaan
 27. Fien de la Marstraat
 28. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Fase 1 is het noordelijk deel van Klapwijk en omvat de volgende straten:

Voor deze fase is een voorlopig ontwerp gemaakt. De uitgangspunten uit de visie en de wensen en ideeën uit de buurtgesprekken (2 en 9 juli 2019) vormen de basis voor dit ontwerp.

Klik hier onder op de thema's binnen het VO voor meer uitleg.

Wonen met Peilverschillen

Water in de wijk

Koester het groen

Maatwerk per straat

Profiteer van kansen

Op donderdag 28 november 2019 is het voorlopig ontwerp in de Ontmoetingskerk gepresenteerd aan de bewoners. Daarna was er een inspiratiesessie voor het klimaatbestendig maken van de eigen tuin. Beide presentaties kunt u onder deze tekst terugvinden. Reageren op het ontwerp kan tot 13 januari 2020 door hier te klikken of een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Download 'Presentatie_voorlopig ontwerp Klapwijk_Fase1'

Download 'Tuininspiratie voor een klimaatbestendige tuin'

Download 'Klapwijk Beplantingscatalogus'

Download 'Handboek openbare ruimte Klapwijk'

legenda-plankaart-vo.png