JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Water in de wijk

Eén van de uitgangspunten uit de visie is het afkoppelen van regenwater, en dat gaan we op verschillende manieren doen.

Brede goten
Straten die grenzen aan een park of singel worden op één oor gelegd, zodat ze – wanneer het regent – direct kunnen afwateren naar het aangrenzende groen. In de overige straten en paden wordt het water in brede goten verzameld en afgevoerd naar een park of singel.

beeld-1-brede-goot.jpg

beeld-2-brede-goot-in-het-groen.jpg

Waterpasserende verharding
We passen waterpasserende verharding toe, zoals gebakken straatstenen met bredere voegen en grassplittegels. Hierdoor kan regenwater infiltreren in de bodem waardoor het grondwater beter op peil blijft. Het teveel aan water in de bodem wordt afgevoerd door middel van een drainage-infiltratie-riool. Ditzelfde systeem zorgt in tijden van droogte voor de aanvoer van water.

waterpasserende- straatbakstenen

grassplittegels

Minder verharding
Tegels eruit, groen erin! Dit geldt niet alleen voor de tuinen, maar ook voor de openbare ruimte. Waar mogelijk versmallen we de straten en verbreden we singels en parken. Alle parkeervakken worden in grassplittegels uitgevoerd. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk water opvangen en vasthouden, én dit geeft de wijk een groene uitstraling.
De woningen blijven te allen tijde goed toegankelijk. Waar grote oppervlaktes grassplittegels overbrugd moeten worden, maken we begaanbare paden in straatbaksteen.

groenstenen

Wadi’s
Het regenwater dat afgevoerd wordt naar de parken verzamelen we in wadi’s, waar het water langzaam kan wegzakken of kan worden afgevoerd. In het parkje aan de Freule Wttewaall van Stoetenwegsingel voert de wadi het water af naar de aangrenzende sloot. In het Beppie Nooijplantsoen worden de aangrenzende straten versmald om ruimte te creëren voor twee wadi’s. Het teveel aan regenwater wordt hier via een slokop afgevoerd naar het oppervlaktewater. Door het toevoegen van stapstenen of een boomstam worden de wadi’s een aantrekkelijk speelelement, ook in droge tijden.

wadi en spelen

legenda-themakaart-watersysteem-fase1b.jpg