JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Speelplekken

De ontwerpen voor de buurtparken aan de Freule Wttewaall van Stoetwegensingel en Beppie Nooijstraat zijn tijdens een participatiebijeenkomst voorgelegd aan de kinderen uit de buurt. Hun voorkeuren zijn meegenomen in het ontwerp.

Speelplek Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
Het kleine buurtpark aan de Freule Wttewaall van Stoetenwegensingel ligt ingeklemd tussen de woningen en wordt omzoomd met groen. Het park is direct toegankelijk vanaf de straat en wordt daarom afgeschermd met een hekwerk. Aan de noordzijde grenst het park aan een sloot, met daarachter een kade waar veel gewandeld wordt. Het parkje bevat een aantal leuke speelelementen - zoals een heuvel met glijbaan en houten stelten om op te klauteren - maar is wel enigszins gedateerd.

Ondanks de beperkte grootte leent het park zich goed voor het opvangen van regenwater uit de omliggende straten. Het opgevangen water kan via een wadi afgevoerd worden naar de aangrenzende sloot. Overtollige grond uit de wadi kan worden gebruikt om de heuvel te herprofileren. De wadi en heuvel voorzien in mogelijkheden voor een uitdagende en avontuurlijke speelplek. Het bestaande plein wordt vervangen door een kleiner plein in straatbaksteen (hergebruik). De vrijkomende stoeptegels worden gebruikt voor het maken van een lange buurtbank. De hekwerken worden vervangen door groen. Stapstenen verbinden het park met de achterliggende kade en de nieuwe speeltoestellen zijn gekozen door de kinderen uit de buurt.

Te behouden toestellen en speelaanleidingen:

 • heuvelglijbaan (plateau wordt hiervan wel vervangen)
 • stelten
 • ingegraven rioolbuis
 • buurtbieb

Nieuwe speelaanleidingen:

 • hellingklimmer 2x
 • wiebelbrug
 • zwerfkeien

Nieuwe toestellen, Tiger Mulch valondergrond:

 • speelschip
 • klimnet
 • veerhobbel 2x

Speelplek Beppie Nooijstraat
Het buurtpark aan de Beppie Nooijstraat is ruimer van opzet, en ook meer beplant. Met name de grote populieren vallen op. Het park wordt omzoomd door hagen en struiken en is formeel alleen toegankelijk via de aangrenzende woonpaden. Deze bieden toegang tot twee verschillende autonome speelplekken, waarvan er één recentelijk is vernieuwd. De hoeken van het park doen dienst als containeropstelplaatsen.

De kenmerkende bomen en struiken in dit park vormen een prachtige basis voor het maken van een Tiny Forest. De grote populieren worden gekapt en komen terug als buurtbanken en speelaanleidingen. Hierdoor is er meer ruimte en licht voor zowel bestaande als nieuwe beplantingen. Langs de straat worden wadi’s aangelegd die naast het opvangen van regenwater ook nieuwe spelaanleidingen bieden, en ruimte voor groen. Daartoe worden de containerplekken verplaatst. De toegangen tot het park worden gehandhaafd, maar de speelplekken worden aangepast tot een speelbos. In overleg met de kinderen zijn er nieuwe speeltoestellen gekozen voor het park. Deze worden gecombineerd met een pleintje voor de jaarlijkse buurt-bbq. Zo ontstaat een echt buurtpark.

Te behouden toestellen:

 • Speeltoestellen op het kunstgras behouden (schommelmand vervangen en kunstgras vervangen door Tiger Mulch)

Nieuwe toestellen en speelaanleidingen:

 • Tafeltennis
 • Parcour met stelten, boomstammen en zwerfkeien
 • Palenwoud (met Tiger Mulch valondergrond)
 • hellingklimmer 2x
 • boomstammen (van gekapte populieren uit het bestaande park)

 

speelplekken.jpg

 1. Speelplekken
 2. buurtbanken
 3. container opstelplekken
 4. Vrouwenrecht
 5. Profiteer van kansen
 6. Maatwerk per straat
 7. Koester het groen
 8. Water in de wijk
 9. Wonen met peilverschillen
 10. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 11. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 12. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 13. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 14. Riek Kuiperssingel
 15. Rosa Spierstraat
 16. Fien de la Marstraat
 17. Corry Vonklaan
 18. Caro van Eycklaan
 19. Beppie Nooijstraat
 20. Beppie Nooijstraat
 21. Beppie Nooijstraat
 22. Maartje Offersstraat
 23. Fien de la Marstraat
 24. Beppie nooijstraat
 25. Caro van Eycklaan
 26. Maartje Offersstraat
 27. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 28. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 29. Riek Kruipersingel
 30. Corry Vonklaan
 31. Fien de la Marstraat
 32. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Beste bewoner van Klapwijk,

Het ontwerp van fase 1 is af! We zijn met uw opmerkingen van het afgelopen voorjaar aan de slag gegaan en hebben het ontwerp op een aantal punten aangepast. Dit ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college en in november gaat Gebr. Van Kessel buiten aan de slag.

Laatste wijzigingen ontwerp
De vragen en opmerkingen die tijdens de reactietermijn (mei 2020) zijn binnengekomen hebben we op een rijtje gezet en beantwoord. Deze kunt u HIER vinden. De wijzigingen in het ontwerp zijn:

Leeswijzer
Het aangepaste ontwerp vindt u hiernaast. Door in te zoomen en te schuiven op de tekening kunt u uw eigen straat bekijken. Wanneer u klikt op het loepje in de tekening leest u meer over uw straat, en als u op het cameraatje klikt ziet u een sfeerbeeld van de nieuwe situatie. Om meer informatie te vinden over de speelplekken klikt op de wip in het ontwerp. In het menu links kunt u per thema meer informatie vinden.

Uitvoering
Nu is het aan onze aannemer om buiten te realiseren wat er op tekening is gezet. Gebr. Van Kessel start daarmee in november en zal ongeveer een jaar aan het werk zijn in fase 1. Meer algemene informatie hierover leest u in onze laatste nieuwsbrief. Hierin maakt u ook kennis met de omgevingsmanager, vraagbaak voor u tijdens de uitvoering. Daarnaast ontvangt u als bewoner van fase 1 praktische informatie van Gebr. Van Kessel zodra uw straat bijna aan de beurt is.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Alsemgeest
Projectleider Klimaatbestendig Klapwijk

legenda-plankaart-vo.png