JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Riek Kuiperssingel

Type: Woonerf
Ophoging: variërend van ca. -0,10 tot 0,30 meter

De Riek Kuiperssingel wordt versmald, waardoor de groenstrook langs de singel kan worden verbreed. De parkeerplekken zijn opnieuw ingedeeld en uitgevoerd in grassplittegels. De keerlus, aan het einde van de straat, is vervangen door 2 extra parkeerplaatsen. De gehele straat ligt op één oor naar de singel voor de afvoer van het regenwater. Verdeeld over de straat liggen lage drempels ter vervanging van de punaises.
Langs de singel wordt een eenvoudig pad aangelegd van gebroken puin. De kleine bomen, heestergroepen en enkele grote bomen (met een mindere kwaliteit) worden verwijderd. Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen en boomgroepen, die passen bij het beeld van een gevarieerde boombeplanting aan de singel. In het vroege voorjaar sieren bollen en stinzen de singel, in de zomer is dat het bloem- en kruidenrijke gras.

profielen-e.jpg

 1. Speelplekken
 2. buurtbanken
 3. container opstelplekken
 4. Vrouwenrecht
 5. Profiteer van kansen
 6. Maatwerk per straat
 7. Koester het groen
 8. Water in de wijk
 9. Wonen met peilverschillen
 10. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 11. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 12. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 13. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 14. Riek Kuiperssingel
 15. Rosa Spierstraat
 16. Fien de la Marstraat
 17. Corry Vonklaan
 18. Caro van Eycklaan
 19. Beppie Nooijstraat
 20. Beppie Nooijstraat
 21. Beppie Nooijstraat
 22. Maartje Offersstraat
 23. Fien de la Marstraat
 24. Beppie nooijstraat
 25. Caro van Eycklaan
 26. Maartje Offersstraat
 27. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 28. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 29. Riek Kruipersingel
 30. Corry Vonklaan
 31. Fien de la Marstraat
 32. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Beste bewoner van Klapwijk,

Het ontwerp van fase 1 is af! We zijn met uw opmerkingen van het afgelopen voorjaar aan de slag gegaan en hebben het ontwerp op een aantal punten aangepast. Dit ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college en in november gaat Gebr. Van Kessel buiten aan de slag.

Laatste wijzigingen ontwerp
De vragen en opmerkingen die tijdens de reactietermijn (mei 2020) zijn binnengekomen hebben we op een rijtje gezet en beantwoord. Deze kunt u HIER vinden. De wijzigingen in het ontwerp zijn:

Leeswijzer
Het aangepaste ontwerp vindt u hiernaast. Door in te zoomen en te schuiven op de tekening kunt u uw eigen straat bekijken. Wanneer u klikt op het loepje in de tekening leest u meer over uw straat, en als u op het cameraatje klikt ziet u een sfeerbeeld van de nieuwe situatie. Om meer informatie te vinden over de speelplekken klikt op de wip in het ontwerp. In het menu links kunt u per thema meer informatie vinden.

Uitvoering
Nu is het aan onze aannemer om buiten te realiseren wat er op tekening is gezet. Gebr. Van Kessel start daarmee in november en zal ongeveer een jaar aan het werk zijn in fase 1. Meer algemene informatie hierover leest u in onze laatste nieuwsbrief. Hierin maakt u ook kennis met de omgevingsmanager, vraagbaak voor u tijdens de uitvoering. Daarnaast ontvangt u als bewoner van fase 1 praktische informatie van Gebr. Van Kessel zodra uw straat bijna aan de beurt is.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Alsemgeest
Projectleider Klimaatbestendig Klapwijk

legenda-plankaart-vo.png