JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Maatwerk per straat

Iedere straat is anders. Per straat is zorgvuldig gekeken naar de verschillende hoogtes, het watersysteem en de ruimte voor groen. We maken onderscheid tussen woonstraten, woonerf en tussenpaden.

 

Woonstraat

In de woonstraten wordt onderscheid gemaakt tussen straat en trottoir. De straten hebben een breedte van 4.25 meter, maar met een uitwijkmogelijkheid in de verstevigde grasberm van 0.75 meter. De trottoirs zijn 1.80 meter breed en liggen iets hoger dan de straat. Om het onderscheid te versterken zijn de trottoirs donkerder van kleur. Het langsparkeren maakt deel uit van het trottoir, waardoor de auto’s minder het straatbeeld bepalen. De vakken worden duidelijk gemarkeerd. Tussen de parkeervakken liggen grote plantvakken met bomen. De woonstraten in deze fase zijn gelegen aan de singel en wateren daar direct naar af.

 

Profiel

 

Woonerf

Het merendeel van deze eerste fase is woonerf. In deze straten wordt geen onderscheid gemaakt tussen auto’s, fietsers en voetgangers, maar is er sprake van ‘shared space’. Om deze bijzondere situatie te benadrukken hebben de erven een andere uitstraling dan de woonstraten, en zijn ze voorzien van een duidelijke inrit. De straat is wel 4.25 meter breed, maar wordt als het ware versmald door enerzijds een brede goot van 0.60 meter en langs de andere kant een brede strook klinkers in een ander bestratingsverband (of twee rabatstroken). De kleur van de straten is gelijk aan die van de trottoirs in de woonstraten, waardoor de verblijfsfunctie van de erven wordt benadrukt.

 

Profiel

 

Tussenpad

In de tussenpaden verandert niet zoveel. De breedte blijft gelijk, wel wordt ook hier een brede goot aangebracht om het water te kunnen afvoeren. Dit keer in het midden van het pad. De kleur van de paden is gelijk aan die van de trottoirs.

Profiel

Parkeren geoptimaliseerd

Het aantal parkeerplaatsen in fase 1 is gelijk gebleven. Waar nodig zijn de vakken verschoven om meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld bomen. In de materialisering is onderscheid gemaakt tussen de langsparkeervakken, die deel uitmaken van de straat, en de parkeerkoffers. Door de smallere straten is meer ruimte nodig voor de haakse parkeervakken om goed te kunnen inparkeren. Deze worden daarom zoveel als mogelijk uitgevoerd als grasparkeren.

 

 Materialisering

Om de samenhang in de wijk te versterken zijn afspraken gemaakt over de materialisering en maatvoering (Handboek Klapwijk). In alle straten wordt het oppervlak verharding zo veel mogelijk terug gebracht, zodat er ruimte ontstaat voor groen en water.

Voor de straten is gekozen voor een waterdoorlatende, gebakken klinkerverharding in een roodbruin genuanceerde kleur. Waar nodig is extra breedte gecreëerd in de berm door verstevigd groen in de vorm van grastegels. Ook de parkeerkoffers zijn voorzien van een open verharding. De trottoirs met langsparkeren, de paden en woonerven worden eveneens voorzien van waterdoorlatende, gebakken klinkers, maar in een ander formaat, bestratingsverband en een tint donkerder. Op de overgangen liggen brede lage banden, die makkelijk overrijdbaar zijn en het water kunnen laten afstromen. Parkeervakken, containeropstelplaatsen en dergelijke worden subtiel gemarkeerd.

Beeld gebakken klinkers in twee kleuren, open verharding, lage banden en subtiele markering

 1. Profiteer van kansen
 2. Maatwerk per straat
 3. Koester het groen
 4. Water in de wijk
 5. Wonen met peilverschillen
 6. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 7. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 8. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 9. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 10. Riek Kuiperssingel
 11. Rosa Spierstraat
 12. Fien de la Marstraat
 13. Corry Vonklaan
 14. Caro van Eycklaan
 15. Beppie Nooijstraat
 16. Beppie Nooijstraat
 17. Beppie Nooijstraat
 18. Maartje Offersstraat
 19. Fien de la Marstraat
 20. Beppie nooijstraat
 21. Caro van Eycklaan
 22. Maartje Offersstraat
 23. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 24. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 25. Riek Kruipersingel
 26. Corry Vonklaan
 27. Fien de la Marstraat
 28. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Fase 1 is het noordelijk deel van Klapwijk en omvat de volgende straten:

Voor deze fase is een voorlopig ontwerp gemaakt. De uitgangspunten uit de visie en de wensen en ideeën uit de buurtgesprekken (2 en 9 juli 2019) vormen de basis voor dit ontwerp.

Klik hier onder op de thema's binnen het VO voor meer uitleg.

Wonen met Peilverschillen

Water in de wijk

Koester het groen

Maatwerk per straat

Profiteer van kansen

Op donderdag 28 november 2019 is het voorlopig ontwerp in de Ontmoetingskerk gepresenteerd aan de bewoners. Daarna was er een inspiratiesessie voor het klimaatbestendig maken van de eigen tuin. Beide presentaties kunt u onder deze tekst terugvinden. Reageren op het ontwerp kan tot 13 januari 2020 door hier te klikken of een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Download 'Presentatie_voorlopig ontwerp Klapwijk_Fase1'

Download 'Tuininspiratie voor een klimaatbestendige tuin'

Download 'Klapwijk Beplantingscatalogus'

Download 'Handboek openbare ruimte Klapwijk'

legenda-plankaart-vo.png