JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Maatwerk per straat

Iedere straat is anders. Per straat is zorgvuldig gekeken naar de verschillende hoogtes, het watersysteem, het parkeren en de ruimte voor groen. We maken onderscheid tussen buurtontsluitingswegen, woonstraten en tussenpaden. Vanwege de hoge parkeerdruk is er ruimte gecreëerd voor 14 extra auto’s. De extra parkeerplaatsen bevinden zich vooral in de Hadewijchlaan, Anne Franklaan, Marga Klompélaan en Vrouwenrecht.

5.-legenda-parkeren.jpg

Buurtontsluitingswegen
In de buurtontsluitingswegen wordt onderscheid gemaakt tussen straat en trottoir. De straten hebben een breedte van 5.5 meter waarvan 1,5 meter aan weerzijde is ingericht als fietssuggestiestrook. De trottoirs zijn minimaal 1.80 meter breed en liggen iets hoger dan de straat. Om het onderscheid te versterken zijn de trottoirs in een afwijkende kleur. De groene parkeervakken worden afgewisseld met grote plantvakken voor groen.

Woonstraat
In de woonstraten wordt onderscheid gemaakt tussen straat en trottoir. De straten hebben een breedte van 4.25 meter, maar met een uitwijkmogelijkheid van 0.75 meter in de verstevigde berm. De trottoirs liggen iets hoger dan de straat. Om het onderscheid te versterken zijn de trottoirs in een afwijkende kleur. De groene parkeervakken worden afgewisseld met plantvakken voor groen. Inritten worden gemarkeerd met groenstenen.

Tussenpad
In de tussenpaden verandert er weinig. De breedte blijft gelijk, maar de kleur van de paden is gelijk aan die van de trottoirs. Ook wordt hier een brede goot aangebracht om het water te kunnen afvoeren. Dit keer in het midden van het pad.

Materialisatie
Door de huidige prijsstijgingen is de materialisatie in het ontwerp onder voorbehoud. Mogelijk zal het ontwerp versoberd moeten worden om de herinrichting uit te kunnen voeren.
Om de samenhang in de wijk te versterken is de materialisatie en maatvoering zoveel mogelijk gelijk (zie Handboek Klapwijk). In alle straten wordt het oppervlak verharding geminimaliseerd, zodat er ruimte ontstaat voor groen en water.
Voor de straten is gekozen voor een straatbaksteenverharding in een roodbruin genuanceerde kleur. Waar nodig is extra breedte gecreëerd in de berm, door verstevigd groen in de vorm van grasbetontegels. Ook alle parkeerplaatsen zijn voorzien van eenzelfde open verharding. Daar waar het korte inritten betreft is gekozen voor een iets dichtere steen, zogenaamde groenstenen, zodat deze iets beter begaanbaar zijn. De trottoirs en tussenpaden worden bij voorkeur eveneens voorzien van straatbakstenen, maar in een ander formaat, bestratingsverband en een tint donkerder.
Op de overgangen liggen brede lage banden, die makkelijk overrijdbaar zijn en het water kunnen laten afstromen. Parkeervakken, container-opstelplaatsen en dergelijke worden subtiel gemarkeerd.
Ook de verlichting in Klapwijk zal worden vernieuwd. Er is gekozen voor een eigentijdse, maar ingetogen verlichtingslijn. Hier en daar zijn de lichtpunten verschoven vanwege een andere straatindeling.

4.-materialisatie-fase-1.jpg