JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Koester het groen

We gaan meer en gevarieerder groen creëren in de buurt. De straten worden smaller, zodat er ruimte ontstaat voor groen. We vervangen bomen die er niet goed bijstaan en we voegen nog meer toe. Daarbij maken we onderscheid tussen de parken, singels en woonstraten. In de singels werken we gefaseerd toe naar één herkenbaar beeld: brede natuurvriendelijke oevers, met hier en daar behoud van riet, die overgaan in bloemrijke bermen met gevarieerde boomgroepen. Ook in de parken is ruimte voor grotere bomen, maar ook voor heesters en vaste planten. In de woonstraten, waar de ruimte beperkt is, plaatsen we enkel kleinere bomen en heesters.

 

Beeld beplantingsplan

 

De parken aan de Freule Wttewaal van Stoetenwegensingel en Beppie Nooijstraat vormen de pareltjes van de buurt. In ieder park wordt op eigen wijze ruimte gecreëerd voor ontmoeten, waterberging en groen. Het spelen wordt verder uitgewerkt met de kinderen uit de buurt.

 

Parkje Freule Wttewaal van Stoetenwegensingel

De meeste speelelementen in dit kleine parkje lenen zich goed voor een combinatie met de wadi. Hierdoor ontstaat een uitdagende en avontuurlijke speelplek. Er wordt een klein pleintje gemaakt aan de straat, met ruimte voor een buurtbank. Stapstenen verbinden het park met de achterliggende kade, waardoor een nieuw ommetje wordt gecreëerd.

 

Beppie Nooijplantsoen

De kenmerkende bomen en struiken in dit park vormen een prachtige basis voor het maken van een Tiny Forest. De grote populieren worden gekapt. Hierdoor is er meer ruimte en licht voor zowel bestaande als nieuwe beplantingen. Langs de straat worden wadi’s aangelegd die naast het opvangen van regenwater ook nieuwe spelaanleidingen bieden, en ruimte voor groen. Met een pleintje voor de jaarlijkse buurt-bbq ontstaat een echt buurtpark.

 

Tijdelijke inrichting veldje aan de Caro van Eycklaan, hoek Maartje Offerstraat

Naast de twee buurtparken wordt ook het veldje aan de Caro van Eycklaan, hoek Maartje Offerstraat veel gebruikt. De maatschappelijke bestemming op veldje blijft voorlopig gehandhaafd. Dat betekent dat het veld een tijdelijke inrichting krijgt. In het voorlopig ontwerp zijn extra bomen geplaatst, maar is ook ruimte behouden voor het trapveldje.

 

Beeld buurtbank, wadi, groen en natuurlijk spelen

 1. Profiteer van kansen
 2. Maatwerk per straat
 3. Koester het groen
 4. Water in de wijk
 5. Wonen met peilverschillen
 6. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 7. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 8. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 9. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 10. Riek Kuiperssingel
 11. Rosa Spierstraat
 12. Fien de la Marstraat
 13. Corry Vonklaan
 14. Caro van Eycklaan
 15. Beppie Nooijstraat
 16. Beppie Nooijstraat
 17. Beppie Nooijstraat
 18. Maartje Offersstraat
 19. Fien de la Marstraat
 20. Beppie nooijstraat
 21. Caro van Eycklaan
 22. Maartje Offersstraat
 23. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 24. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 25. Riek Kruipersingel
 26. Corry Vonklaan
 27. Fien de la Marstraat
 28. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Fase 1 is het noordelijk deel van Klapwijk en omvat de volgende straten:

Voor deze fase is een voorlopig ontwerp gemaakt. De uitgangspunten uit de visie en de wensen en ideeën uit de buurtgesprekken (2 en 9 juli 2019) vormen de basis voor dit ontwerp.

Klik hier onder op de thema's binnen het VO voor meer uitleg.

Wonen met Peilverschillen

Water in de wijk

Koester het groen

Maatwerk per straat

Profiteer van kansen

Op donderdag 28 november 2019 is het voorlopig ontwerp in de Ontmoetingskerk gepresenteerd aan de bewoners. Daarna was er een inspiratiesessie voor het klimaatbestendig maken van de eigen tuin. Beide presentaties kunt u onder deze tekst terugvinden. Reageren op het ontwerp kan tot 13 januari 2020 door hier te klikken of een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Download 'Presentatie_voorlopig ontwerp Klapwijk_Fase1'

Download 'Tuininspiratie voor een klimaatbestendige tuin'

Download 'Klapwijk Beplantingscatalogus'

Download 'Handboek openbare ruimte Klapwijk'

legenda-plankaart-vo.png