JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Koester het groen

We gaan meer en gevarieerder groen creëren in de buurten. De straten worden smaller, hierdoor is er meer ruimte voor bomen, heesters, plantvakken en bloemrijke bermen. We vervangen bomen die er niet goed bijstaan en we voegen er nog meer toe. Daarbij maken we onderscheid tussen de parken, singels en woonstraten. In de singels werken we gefaseerd toe naar één herkenbaar beeld: brede natuurvriendelijke oevers, met hier en daar behoud van riet, die overgaan in bloemrijke bermen met gevarieerde groepen van grote bomen. Ook in de parken is ruimte voor grotere bomen, maar ook voor heesters en vaste planten. In de woonstraten, waar de ruimte beperkt is, plaatsen we enkel kleinere bomen en heesters.

De buurtparken aan de Freule Wttewaall van Stoetwegensingel en Beppie Nooijstraat vormen de pareltjes van de buurt. In ieder park wordt op eigen wijze ruimte gecreëerd voor ontmoeten, waterberging en groen. De speelvoorzieningen zijn in overleg met de kinderen uit de buurt gekozen.

Parkje Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
De nieuwe wadi en bestaande heuvel vormen samen een mooie basis voor een avontuurlijke speelplek. Het bestaande plein wordt vervangen door een kleiner plein in straatbaksteen. De vrijgekomen stoepstegels worden verwerkt in een lange buurtbank op het plein. Met stapstenen door de ondiepe sloot wordt het park verbonden met de achterliggende kade.

buurtbank tegels

stapstenen

Beppie Nooijplantsoen
De kenmerkende bomen en struiken in dit park vormen een prachtige aanleiding voor het maken van een Tiny Forest. De grote bomen worden gekapt en komen terug als buurtbanken en speelaanleidingen. Hierdoor is er meer ruimte en licht voor zowel bestaande als nieuwe beplantingen. Langs de straat worden wadi’s aangelegd en de speelplekken worden omgevormd tot een speelbos.

buurtbank stam

natuurlijk spelen

Veldje Caro van Eycklaan, hoek Maartje Offerstraat
Het veldje aan de Caro van Eycklaan is geen officieel park, maar wordt wel volop gebruikt. De maatschappelijke bestemming op dit veldje blijft voorlopig gehandhaafd. Dit betekent dat het veld een tijdelijke inrichting krijgt. Er worden bomen bij geplant, maar er is ook ruimte behouden voor het trapveldje. Langs de Caro van Eycklaan zijn extra parkeerplaatsen gemaakt.

legenda-themakaart-bomen-fase1b.jpg