JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Beppie Nooijstraat

Type: Woonerf
Ophoging: ca. -0,10 tot 0,30 meter

De Beppie Nooijstraat is qua inrichting vergelijkbaar met de Fien de la Marstraat en heeft een afwisselend profiel. Het versmallen van de straat resulteert in meer ruimte voor groen. Regenwater wordt opgevangen in een brede goot en afgevoerd naar het oppervlaktewater aan de uiteinden van de straat, of naar de wadi in het buurtpark. Ter hoogte van het buurtpark ligt de straat op één oor naar de wadi. Lage drempels liggen verdeeld over de straat ter vervanging van de punaises.

Ter hoogte van het buurtpark
Door het versmallen van de straat kan het buurtpark worden vergroot. Deze ruimte wordt benut voor het maken van wadi’s aan weerszijden van het park. De bestaande bomen en heesters aan de rand worden verwijderd en gecompenseerd door nieuwe aanplant in het park. De informele parkeerplaatsen langs het park komen te vervallen. Ter compensatie worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Caro van Eycklaan.

profielen-k.jpg

 1. Speelplekken
 2. buurtbanken
 3. container opstelplekken
 4. Vrouwenrecht
 5. Profiteer van kansen
 6. Maatwerk per straat
 7. Koester het groen
 8. Water in de wijk
 9. Wonen met peilverschillen
 10. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 11. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 12. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 13. Freulle Wttewaal van Stoetwegensingel
 14. Riek Kuiperssingel
 15. Rosa Spierstraat
 16. Fien de la Marstraat
 17. Corry Vonklaan
 18. Caro van Eycklaan
 19. Beppie Nooijstraat
 20. Beppie Nooijstraat
 21. Beppie Nooijstraat
 22. Maartje Offersstraat
 23. Fien de la Marstraat
 24. Beppie nooijstraat
 25. Caro van Eycklaan
 26. Maartje Offersstraat
 27. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 28. Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
 29. Riek Kruipersingel
 30. Corry Vonklaan
 31. Fien de la Marstraat
 32. Tussenpad Vrouwenrecht - Fien de la Marstraat

Fase 1

Beste bewoner van Klapwijk,

Het ontwerp van fase 1 is af! We zijn met uw opmerkingen van het afgelopen voorjaar aan de slag gegaan en hebben het ontwerp op een aantal punten aangepast. Dit ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college en in november gaat Gebr. Van Kessel buiten aan de slag.

Laatste wijzigingen ontwerp
De vragen en opmerkingen die tijdens de reactietermijn (mei 2020) zijn binnengekomen hebben we op een rijtje gezet en beantwoord. Deze kunt u HIER vinden. De wijzigingen in het ontwerp zijn:

Leeswijzer
Het aangepaste ontwerp vindt u hiernaast. Door in te zoomen en te schuiven op de tekening kunt u uw eigen straat bekijken. Wanneer u klikt op het loepje in de tekening leest u meer over uw straat, en als u op het cameraatje klikt ziet u een sfeerbeeld van de nieuwe situatie. Om meer informatie te vinden over de speelplekken klikt op de wip in het ontwerp. In het menu links kunt u per thema meer informatie vinden.

Uitvoering
Nu is het aan onze aannemer om buiten te realiseren wat er op tekening is gezet. Gebr. Van Kessel start daarmee in november en zal ongeveer een jaar aan het werk zijn in fase 1. Meer algemene informatie hierover leest u in onze laatste nieuwsbrief. Hierin maakt u ook kennis met de omgevingsmanager, vraagbaak voor u tijdens de uitvoering. Daarnaast ontvangt u als bewoner van fase 1 praktische informatie van Gebr. Van Kessel zodra uw straat bijna aan de beurt is.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Alsemgeest
Projectleider Klimaatbestendig Klapwijk

legenda-plankaart-vo.png