JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

De gemeente heeft plannen met Klapwijk!

De bodem in Klapwijk is sinds de aanleg flink gedaald, op sommige plekken zelfs 80 cm. Dit proces van zettingen zal de komende jaren doorzetten. De riolering functioneert niet goed en regenwater blijft lang op straat staan. Ook worden woningen moeilijker bereikbaar.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil de zettingsproblemen in Klapwijk integraal en met alle betrokken partijen gezamenlijk oppakken. De gemeente is met het Hoogheemraadschap Delfland, Dunea en bewoners van Klapwijk gestart met het opstellen van de visie voor de rioolvervanging en het herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Het doel is om de openbare ruimte van Klapwijk te vernieuwen en klimaatbestendig te maken. Deze visie is onze leidraad voor de komende jaren en vormt de basis voor het ontwerpen van uw straat en buurt.

In de voorbereidingsfase neemt de gemeente de bewoners van Klapwijk mee in de uitdagingen in hun wijk. De bewoners krijgen de ruimte mee te denken over oplossingen en het ontwerp van Klapwijk.

In 2020 wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp starten met de eerste fase van de rioolvervanging en het herinrichten van de openbare ruimte.

Er zijn bij de totstandkoming van deze visie diverse partijen betrokken. Hieronder staan kort de rollen beschreven:

Werkgroep bewoners Klapwijk: in totaal hebben zo’n 60 bewoners zich aangemeld voor het meedenken over de visie. Met en voor deze werkgroep hebben we diverse kennisavonden georganiseerd over riolering, groen, water en verkeer. Daarnaast heeft de gemeente ook veel informatie ontvangen van deze bewoners.

Hoogheemraadschap Delfland: het hoogheemraadschap is vanaf de start van het project betrokken en is gericht op het vergroten van de waterberging in de wijk. Zij levert input en financiële middelen en draagt haar steentje bij op het gebied van bewonersparticipatie.

Dunea: dit drinkwaterbedrijf is vanaf de start van het project betrokken en is gericht op duurzamer gebruik van drinkwater. Zij levert input en draagt haar steentje bij op het gebied van bewonersparticipatie.

Feddes|Olthof: dit bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur heeft deze visie opgesteld.

Ziegler|Branderhorst: dit bureau voor architectuur en stedenbouw heeft Feddes|Olthof ondersteund bij het opstellen van de visie en het maken van deze website.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp: de gemeente is initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor het proces, de integraliteit van de visie en de bijbehorende financiële middelen.

  1. Wat kan ik als bewoner verwachten?
  2. Wat kan ik in de visie vinden?
  3. Wat staat in de achtergrondinformatie?
  4. Welkom
  5. Klimaatbestendig, wat houdt dat in?
  6. De gemeente heeft plannen met Klapwijk!
  7. Wat kan ik doen op deze website?

Start